Hệ thống Trắc nghiệm Ôn thi  Công chức Số 1 Việt Nam
Hệ thống Trắc nghiệm Ôn thi  Công chức Số 1 Việt Nam
Đăng ký
học phí

Trọn bộ tài liệu ôn thi công chức Kho bạc 2021 mới nhất

Chủ nhật - 04/04/2021 23:55

Ngày 01/06/2021, Bộ Tài chính đã ra thông báo Về việc tuyển dụng công chức Kho bạc Nhà nước năm 2021 như sau

thong bao tuyen dung kho bac 2021

 


Tải Full toàn bộ Thông báo, phiếu đăng ký dự tuyển, chỉ tiêu từng tỉnh tại đây

1. Kho bạc Nhà nước tuyển dụng bao nhiêu vị trí năm 2021.

 * Chỉ tiêu thi tuyển: 1.193 chỉ tiêu (gồm 1.189 chỉ tiêu của KBNN và 04 chỉ tiêu của Cơ quan Bộ Tài chính), trong đó:
- Chuyên viên nghiệp vụ: 503 chỉ tiêu;
- Kế toán viên: 621 chỉ tiêu;
- Chuyên viên tin học: 39 chỉ tiêu (gồm các vị trí: chuyên viên quản trị hệ thống, chuyên viên quản trị cơ sở dữ liệu, chuyên viên quản lý an ninh thông tin, chuyên viên đảm bảo kỹ thuật);
- Chuyên viên văn thư, lưu trữ: 30 chỉ tiêu, trong đó: 26 chỉ tiêu làm việc tại KBNN và 04 chỉ tiêu làm việc tại cơ quan Bộ Tài chính (03 chỉ tiêu Văn phòng Bộ và 01 chỉ tiêu Vụ Chính sách thuế) được ghép cùng kỳ thi tuyển dụng của KBNN.

* Chỉ tiêu xét tuyển: Tổng số 160 chỉ tiêu, trong đó:
- Nhân viên bảo vệ: 156 chỉ tiêu;
- Nhân viên lái xe chở tiền: 04 chỉ tiêu;

2. Thời gian và địa điểm thi công chức Kho Bạc năm 2021 .

Do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, KBNN thông báo dự kiến thời gian và địa điểm tổ chức thi tuyển và xét tuyển như sau:
1. Dự kiến thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển:
1.1. Thời gian dự kiến tổ chức thi tuyển: Quý III năm 2021.
1.2. Địa điểm dự kiến tổ chức thi tuyển:
- Các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào: tại Thành phố Hồ Chí Minh.
- Các tỉnh từ Thừa Thiên Huế trở ra: tại thành phố Hà Nội.
2. Dự kiến thời gian, địa điểm tổ chức xét tuyển:
2.1. Thời gian dự kiến tổ chức xét tuyển: Quý III năm 2021.
2.2. Địa điểm dự kiến tổ chức xét tuyển:
- Các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào: tại Thành phố Hồ Chí Minh.
- Các tỉnh từ Thừa Thiên Huế trở ra: tại thành phố Hà Nội.

3. Thời hạn, địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức

1.1. Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:
Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển là 30 ngày kể từ ngày 03/6/2021 đến hết ngày 02/7/2021. Các trường hợp nộp sau thời gian nói trên đều không hợp lệ.
1.2. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức:
- Đối với thí sinh đăng ký dự tuyển vào cơ quan KBNN: thí sinh nộp bộ Phiếu đăng ký dự tuyển về cơ quan KBNN.
- Đối với thí sinh đăng ký dự tuyển vị trí chuyên viên văn thư lưu trữ Văn phòng Bộ Tài chính và chuyên viên văn thư lưu trữ Vụ Chính sách thuế Bộ Tài chính: thí sinh nộp bộ Phiếu đăng ký dự tuyển về cơ quan KBNN.
- Đối với các tỉnh phải thực hiện giãn cách xã hội: thí sinh nộp bộ Phiếuđăng ký dự tuyển qua đường bưu điện theo hình thức bảo đảm về KBNN nơi đăng ký dự tuyển. Thời hạn nộp hồ sơ dự tuyển được tính theo dấu bưu điện.
- Đối với các tỉnh còn lại: thí sinh nộp trực tiếp bộ Phiếu đăng ký dự tuyển tại KBNN nơi đăng ký dự tuyển

4. Nội dung, hình thức thi tuyển dụng Công chức Kho Bạc.

Thi tuyển công chức Kho Bạc 2021 được thực hiện theo 02 vòng thi sau:

Vòng 1: Thi trắc nghiệm trên máy vi tính.
– Phần I: + Phần I: Kiến thức chung, 60 câu hỏi hiểu biết chung về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ và các kiến thức khác để đánh giá năng lực. Thời gian thi là 60 phút
.►Tham khảo mẫu đề  trắc nghiệm ôn thi công chức Kiến thức chung chuẩn tại đây
– Phần II: Ngoại ngữ, 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm về một trong năm thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc. Thời gian thi là 30 phút

Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.

 ►Tham khảo mẫu đề ôn thi công chức Tiếng Anh chuẩn tại đây

Vòng 2: Thi viết tự luận môn nghiệp vụ chuyên ngành
- Hình thức thi:
Thi viết.             - Thời gian thi: 180 phút.
- Thang điểm: Bài thi viết được chấm theo thang điểm 100.
- Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, cụ thể:
+ Đối với vị trí chuyên viên nghiệp vụ: nội dung liên quan đến lĩnh vực ngân sách và đầu tư công;
+ Đối với vị trí kế toán viên: nội dung liên quan đến lĩnh vực kế toán;
+ Đối với vị trí chuyên viên tin học: nội dung liên quan đến lĩnh vực vềcông nghệ thông tin (kỹ thuật máy tính; khoa học máy tính; kỹ thuật phần mềm - mạng máy tính và truyền thông); hệ điều hành Window; quản trị Cơ sở dữ liệu; ứng dụng của Office 2010 (chủ yếu là Microsoft Excel và Microsoft Word);
+ Đối với vị trí văn thư, lưu trữ: nội dung về văn thư - lưu trữ; lưu trữ học và quản trị văn phòng; hành chính văn thư

 

5. Tài liệu ôn thi công chức Kho Bạc 2021 vòng 2 gồm những gì.

( Nhấn để tải về)

Chuyên ngành Kế Toán
Chuyên ngành Chuyên viên


- Quyết định số 26/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kho bạc Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính
- Quyết định 1618/QĐ-BTC năm 2019 quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kho bạc Nhà nước ở tỉnh, thành
- Quyết định 4526/QĐ-KBNN năm 2019 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kho bạc Nhà nước huyện, quận,  thị xã, thành phố

- Quyết định 4525/QĐ-KBNN năm 2019 Quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các phòng và Văn phòng thuộc Kho bạc Nhà nước ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
 

6. Đề thi công chức Kho Bạc các năm trước.

de thi cong chuc kho bac (1)
de thi cong chuc kho bac (2)

       
de thi cong chuc kho bac (3)
de thi kho bac nam 2014 ngach chuyen vien
 
de thi kho bac nam 2017 ngach ke toan vien 2
 
de thi kho bac nam 2017 ngach ke toan vien
 

7.  Bộ đề thi trắc nghiệm ôn thi Kho bạc Nhà nước năm 2021

TÀI LIỆU ÔN THI KHO BẠC: 499K
Tài liệu ôn thi vòng 1:

-  01 Tài khoản trên web tracnghiemcongchuc.com: Làm và chấm điểm online trên điện thoại, máy tính môn Kiến thức chung ,Tiếng Anh , Kho bạc.(Học đến lúc thi xong)

-  Bộ 200 câu hỏi trắc nghiệm Cơ cấu tổ chức của kho bạc từ (TW, tỉnh, huyện, phòng ban) (có đáp án và ko đáp án).⇒Xem mẫu tại đây

-  Bộ 145 câu trắc nghiệm Luật Ngân sách (có đáp án và ko đáp án)⇒Xem mẫu tại đây

- Bộ 147 câu trắc nghiệm Luật Đầu Công 2019 (có đáp án và ko đáp án)⇒Xem mẫu tại đây

- VIDEO giảng dạy môn Kiến thức chung của khóa học ôn thi công chức T10.2020, đầy đủ slide bài giảng, tài liệu ôn tập của khóa học → Xem video mẫu tại đây

Bộ Video khóa học 5 buổi ôn thi công chức Tiếng Anh trình độ A2 năm 2020 của Giảng viên trường HVTC. Đầy đủ video và file và tài liệu .→Xem video mẫu tại đây

-  Bộ 60 VIDEO luyện đề thi Tiếng Anh công chức với các mẹo làm bài chuẩn, cực hay(Thầy Cúc Ku). Có video và file đề thi bản word →Xem video mẫu tại đây

-  Bộ 69 video cấu trúc ngữ pháp Tiếng Anh cực hay ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ. (Thầy Cúc Ku) →Xem video mẫu tại đây

30 đề ôn thi công chức môn Tiếng anh có đáp án chuẩn bậc 2 (có đáp án) →Xem video mẫu tại đây

426 câu trắc nghiệm ôn thi công chức Tiếng Anh chuẩn bậc 2 (có đáp án)  →Xem mẫu tại đây


Tài liệu ôn thi vòng 2:

- File ghi âm bài giảng của giảng viên trường HVTC:  Cơ cấu tổ chức kho bạc, Luật Ngân Sách 2015( Luật NSNN 2015, Nghị định 163/2016, Thông tư 342/2016 ) tại lớp  ôn thi kho bạc 2017 rất dễ hiểu → Nghe mẫu tại đây

- Trọn bộ VIDEO + Tài liệu Khóa Ôn thi Công chức Kho bạc dành cho ngạch chuyên viên Tháng 7.2021 - Giảng viên KBNN giảng dạy gồm 10 buổi dễ hiểu ( gồm 2 buổi Luật Kế toán⇒Xem mẫu tại đây , 4 buổi Luật Ngân sách⇒Xem mẫu tại đây, 3 buổi Luật Đầu tư công)


Bộ Đề thi công chức Kho bạc Chính thức từ năm 2011-2017

- Hướng dẫn cách học Luật Ngân sách Nhà nước⇒Xem tại đây 

8. Đề Trắc nghiệm ôn thi công chức kho bạc ( Cơ cấu tổ chức Kho Bạc, Luật Ngân sách, Luật Đầu tư công....)

20 câu trắc nghiệm cơ cấu tổ chức Kho bạc trung ương số 1 
22 câu trắc nghiệm cơ cấu tổ chức Kho bạc trung ương số 2
 

20 câu trắc nghiệm cơ cấu tổ chức Kho bạc cấp tỉnh số 1
22 câu trắc nghiệm cơ cấu tổ chức Kho bạc cấp tỉnh số 2

20 câu trắc nghiệm cơ cấu tổ chức Kho bạc cấp huyện số 1
20 câu trắc nghiệm cơ cấu tổ chức Kho bạc cấp huyện số 2

20 câu trắc nghiệm chức năng, nhiệm vụ phòng thuộc Kho bạc nhà nước tỉnh số 1 
20 câu trắc nghiệm chức năng, nhiệm vụ phòng thuộc Kho bạc nhà nước tỉnh số 2 
28 câu trắc nghiệm chức năng, nhiệm vụ phòng thuộc Kho bạc nhà nước  tỉnh số 3(free) 


20 câu trắc nghiệm Luật Ngân sách nhà nước 2015 số 1 (free) 
20 câu trắc nghiệm Luật Ngân sách nhà nước 2015 số 2 
20 câu trắc nghiệm Luật Ngân sách nhà nước 2015 số 3 
20 câu trắc nghiệm Luật Ngân sách nhà nước 2015 số 4 

20 câu trắc nghiệm Luật Ngân sách nhà nước 2015 số 5 
20 câu trắc nghiệm Luật Ngân sách nhà nước 2015 số 6 
25 câu trắc nghiệm Luật Ngân sách nhà nước 2015 số 7 


Đề thi trắc nghiệm ôn thi công chức Kho bạc Nhà nước số 3 ( free)
Đề thi trắc nghiệm ôn thi công chức Kho bạc Nhà nước số 2 
Đề thi trắc nghiệm ôn thi công chức Kho bạc Nhà nước số 1 ( free) 

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn https://tracnghiemcongchuc.com/  là vi phạm bản quyền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Quảng cáo nhỏ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây