Hệ thống Trắc nghiệm Ôn thi  Công chức Số 1 Việt Nam
Hệ thống Trắc nghiệm Ôn thi  Công chức Số 1 Việt Nam
Đăng ký
học phí

#1 Toàn tập về kết quả tuyển dụng công chức thuế 2020-2021

Thứ ba - 13/04/2021 17:49

Cập nhật 8/6/2021:
Thông báo số 222/TB-TCT ngày 08/6/2021 của Tổng cục Thuế về việc phê duyệt kết quả thi, phê duyệt danh sách trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2020

Xem thông báo trúng tuyển bản chính thức tại đây

Xem danh sách trúng tuyển bản chính thức tại đây

Ngày 08/6/2021, Tổng cục Thuế ban hành Thông báo số 222/TB-TCT về việc phê duyệt kết quả thi, phê duyệt danh sách trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2020. Đồng thời, công bố Quyết định số 1097/QĐ-BTC ngày 04/6/2021 và Quyết định số 1098/QĐ-BTC ngày 04/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công nhận kết quả thi kỳ thi tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2020.

Tổng cục Thuế thông báo:

1. Kết quả thi tuyển của 12.186 thí sinh dự thi tham dự kỳ thi tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2020 vào Cơ quan Tổng cục Thuế và 63 Cục Thuế các tỉnh, thành phố (theo danh sách kết quả thi đính kèm).

2. Danh sách 3.522 thí sinh trúng tuyển vào Cơ quan Tổng cục Thuế và 63 Cục Thuế các tỉnh, thành phố (theo danh sách đính kèm).

Đề nghị thí sinh có tên trong danh sách trúng tuyển kỳ thi nêu trên trong vòng 30 ngày kể từ ngày 08/6/2021 đến trụ sở Cơ quan Tổng cục Thuế (đối với thí sinh dự thi vào Cơ quan Tổng cục Thuế); trụ sở Cục Thuế nơi đăng ký hồ sơ dự tuyển (đối với thí sinh dự thi vào Cục Thuế) để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng.

Hồ sơ tuyển dụng phải được bổ sung để hoàn thiện trước khi tuyển dụng, bao gồm:

2.1. Bản sao (có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền) văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển, chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có).

- Trường hợp người trúng tuyển được miễn phần thi ngoại ngữ hoặc tin học quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức thì không phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.

- Đối với văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp người trúng tuyển phải nộp bản công nhận của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục - Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2.2. Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Lưu ý:

- Người trúng tuyển phải xuất trình bản gốc các văn bằng, chứng chỉ và các giấy tờ liên quan cho Cục Thuế để kiểm tra.

- Khi đến hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng, thí sinh cần thực hiện tốt biện pháp phòng chống dịch Covid-19, đeo khẩu trang và giữ khoảng cách an toàn trong quá trình hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng.

Quá thời hạn trên, người trúng tuyển không có mặt để hoàn thiện hồ sơ theo quy định, Tổng cục Thuế được quyền xác định người trúng tuyển không có nhu cầu tuyển dụng.

Tổng cục Thuế thông báo để các thí sinh được biết./.

Cập nhật: Ngày 16/04/2021

Tổng cục Thuế đính chính danh sách kết quả thi tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2020 (vòng 2) vào Cơ quan Tổng cục Thuế và 63 Cục Thuế các tỉnh, thành phố:

Ngày 12/4/2021, Hội đồng thi tuyển công chức Tổng cục Thuế năm 2020 đã ban hành Thông báo số 125/TB-HĐTT về việc Kết quả thi tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2020 (vòng 2) vào Cơ quan Tổng cục Thuế và 63 Cục Thuế các tỉnh, thành phố.

Do sơ suất về kỹ thuật trong quá trình soạn thảo Danh sách chi tiết về kết quả tuyển dụng công chức gửi kèm Thông báo, nay Hội đồng thi tuyển công chức Tổng cục Thuế năm 2020 đính chính lại tại Thông báo số 129/TB-HĐTT ngày 15/4/2021
Tải link đính kèm:
https://drive.google.com/file/d/1H9_vSgpRvqXKOjuGjJebmrmpXFgqQX7Z/view?usp=sharing


1. Kết quả thi công chức thuế năm 2020-2021


⇒Kết quả thi công chức năm 2020 (Vòng 2): Miền Bắc
►Kết quả thi công chức năm 2020 (Vòng 2): Miền Trung

►Kết quả thi công chức năm 2020 (Vòng 2): Miên Nam

.

thong bao ket qua thi cong chuc thue 2020

 

2. Nộp đơn phúc khảo thi công chức thuế năm 2020-2021
 

Thực hiện Quyết định số 1250/QĐ-BTC ngày 26/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phê duyệt Kế hoạch thi tuyển công chức Tổng cục Thuế năm 2020, Hội đồng thi tuyển công chức Tổng cục Thuế năm 2020 thông báo thời gian, địa điểm nộp đơn phúc khảo và mức thu phí phúc khảo kết quả thi tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2020 (vòng 2) vào Cơ quan Tổng cục Thuế và 63 Cục Thuế các tỉnh, thành phố:

- Thời gian: Hội đồng thi tuyển công chức Tổng cục Thuế năm 2020 nhận đơn phúc khảo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày 12/4/2021 đến hết ngày 27/4/2021.
►Tải mẫu Đơn phúc khảo

- Địa điểm:

+ Đối với thí sinh dự thi vào Cơ quan Tổng cục Thuế: Nộp đơn phúc khảo tại Phòng 514 - Cơ quan Tổng cục Thuế, 123 Lò Đúc, phường Đống Mác, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

+ Đối với thí sinh dự thi vào Cục Thuế các tỉnh, thành phố: Nộp đơn phúc khảo trực tiếp tại trụ sở Cục Thuế tỉnh, thành phố nơi đăng ký dự tuyển.

- Mức thu phí phúc khảo kết quả thi: 150.000 đồng/bài thi

Hội đồng thi tuyển không giải quyết đơn phúc khảo sau thời hạn quy định trên và các đơn đề nghị phúc khảo gửi bằng bưu điện, thư điện tử, Fax, Telex.

Hội đồng thi tuyển công chức Tổng cục Thuế năm 2020 trân trọng thông báo
 

3. Xác định người trúng tuyển thi công chức thuế như thế nào?


Theo nghị định số 161/2018/NĐ-CP

Điều 11. Xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức

1. Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức phải có đủ các điều kiện sau:

a) Có kết quả điểm thi tại vòng 2 quy định tại khoản 2 Điều 8 Nghị định này đạt từ 50 điểm trở lên;

b) Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định này (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm thi vòng 2 quy định tại khoản 2 Điều 8 Nghị định này cộng với điểm ưu tiên quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định này (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định người trúng tuyển.

3. Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.”

 

4. Đỗ công chức thuế rồi thì tập sự như thế nào ?
 

Điều 20. Chế độ tập sự đối với công chức

2. Thời gian tập sự được quy định như sau:

a) 12 tháng đối với trường hợp tuyển dụng vào công chức loại C;

b) 06 tháng đối với trường hợp tuyển dụng vào công chức loại D;

c) Thời gian nghỉ sinh con theo chế độ bảo hiểm xã hội, thời gian nghỉ ốm đau từ 14 ngày trở lên, thời gian nghỉ không hưởng lương, thời gian bị tạm giam, tạm giữ, tạm đình chỉ công tác theo quy định của pháp luật không được tính vào thời gian tập sự.

4. Không thực hiện chế độ tập sự đối với các trường hợp đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo đúng quy định của pháp luật, được bố trí làm việc theo đúng ngành, nghề đào tạo hoặc theo đúng chuyên môn nghiệp vụ trước đây đã đảm nhiệm mà thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc (nếu đứt quãng thì được cộng dồn) bằng hoặc lớn hơn thời gian tập sự quy định tại khoản 2 Điều này.”

 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 2 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Quảng cáo nhỏ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây