Hệ thống Trắc nghiệm Ôn thi  Công chức Số 1 Việt Nam
Hệ thống Trắc nghiệm Ôn thi  Công chức Số 1 Việt Nam
Đăng ký
học phí

23 câu trắc nghiệm Nghị quyết số 11-NQ/TW số 1 free

: 23
: 23 phút
23 câu trắc nghiệm Nghị quyết số 11-NQ/TW  số 1 free

Trọn bộ 64 câu trắc nghiệm Nghị quyết số 11-NQ/TW  về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Làm và chấm điểm online

Hướng dẫn làm bài

Hướng dẫn làm bài thi trắc nghiệm:

1. Đợi đến khi đến thời gian làm bài
2. Click vào nút "Bắt đầu làm bài" để tiến hành làm bài thi
3. Ở mỗi câu hỏi, chọn đáp án đúng
4. Hết thời gian làm bài, hệ thống sẽ tự thu bài. Bạn có thể nộp bài trước khi thời gian kết thúc bằng cách nhấn nút Nộp bài
Mặc dù câu hỏi và lời giải đã được biên soạn và kiểm tra kỹ lưỡng nhưng trong quá trình thực hiện có thể có sai sót. Mọi đóng góp ý kiến về nội dung và đáp án xin vui lòng comment ngay dưới từng đề thi hoặc inbox Fanpage. Xin trân trọng cảm ơn !
Câu hỏi 1. Theo Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 3/6/2017, Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu: “Hoàn thiện thể chế đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế” là:
Câu hỏi 2. Theo Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 3/6/2017, Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu: “Hoàn thiện thể chế phát triển các thành phần kinh tế, các loại hình doanh nghiệp” là:
Câu hỏi 3. Theo Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 3/6/2017, Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu: “Hoàn thiện thể chế phát triển đồng bộ các yếu tố thị trường” là:
Câu hỏi 4. Theo Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 3/6/2017, Một số nhiệm vụ cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện
Câu hỏi 5. Theo Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 3/6/2017, Một số nhiệm vụ cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện
Câu hỏi 6. Theo Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 3/6/2017, Chủ thể nào chủ trì, phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương tổ chức việc học tập, quán triệt và tuyên truyền sâu, rộng Nghị quyết, kết quả thực hiện Nghị quyết.?
Câu hỏi 7. Theo Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 3/6/2017, Chủ thể nào chủ trì, phối hợp với các ban đảng Trung ương, Ban cán sự đảng Chính phủ, các bộ, ngành, nghiên cứu tiến tới xây dựng bộ tiêu chí về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta.
Câu hỏi 8. Theo Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 3/6/2017, Một số nhiệm vụ cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện
Câu hỏi 9. Theo Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 3/6/2017, Quan điểm chỉ đạo là:
Câu hỏi 10. Theo Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 3/6/2017, Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu: “Hoàn thiện thể chế phát triển các thành phần kinh tế, các loại hình doanh nghiệp” là:
Câu hỏi 11. Theo Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 3/6/2017, Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu: “Thống nhất nhận thức về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta” là:
Câu hỏi 12. Theo Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 3/6/2017, Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu: “Thống nhất nhận thức về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta” là:
Câu hỏi 13. Theo Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 3/6/2017, Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu: “Hoàn thiện thể chế đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế” là:
Câu hỏi 14. Theo Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 3/6/2017, Chủ thể nào chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng Đề án tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, góp phần hoàn thiện thể chế chính trị gắn với hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
Câu hỏi 15. Theo Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 3/6/2017, “ Đẩy mạnh phát triển thị trường hàng hóa, dịch vụ, gồm cả thị trường xuất, nhập khẩu, thị trường trong nước và biên mậu; phát triển hạ tầng thương mại. Thực hiện hiệu quả các cam kết quốc tế. Phát triển mạnh các phương thức giao dịch thị trường hiện đại. Xây dựng và thực hiện các tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa, vệ sinh an toàn thực phẩm và môi trường phù hợp với yêu cầu trong nước và cam kết quốc tế, bảo vệ hợp lý thị trường trong nước, không để bị nước ngoài thâu tóm, thao túng. Hoàn thiện pháp luật về phát triển những thị trường mới, nhất là thị trường các dịch vụ có hàm lượng tri thức, công nghệ cao; thị trường công nghiệp môi trường, công nghiệp văn hóa.... “ là nội dung về:
Câu hỏi 16. Theo Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 3/6/2017, Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu: “Hoàn thiện thể chế về sở hữu” là:
Câu hỏi 17. Theo Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 3/6/2017, “ Hoàn thiện cơ chế, chính sách để phát triển đồng bộ, liên thông thị trường lao động cả về quy mô, chất lượng lao động và cơ cấu ngành nghề. Có cơ chế, chính sách để định hướng dịch chuyển lao động, phân bố hợp lý lao động theo vùng; lao động di cư và gia đình được tiếp cận bình đẳng các dịch vụ xã hội. “ là nội dung về:
Câu hỏi 18. Theo Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 3/6/2017, “ Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết; kịp thời phát hiện và giải quyết đúng đắn những vấn đề lớn, quan trọng, phức tạp về kinh tế - xã hội của đất nước. “ là nội dung về:
Câu hỏi 19. Theo Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 3/6/2017, Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu: “Hoàn thiện thể chế phát triển các thành phần kinh tế, các loại hình doanh nghiệp” là:
Câu hỏi 20. Theo Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 3/6/2017, “ Hoàn thiện thể chế về sở hữu trí tuệ theo hướng khuyến khích sáng tạo, bảo đảm tính minh bạch và độ tin cậy cao; quyền sở hữu trí tuệ được bảo vệ và thực thi hiệu quả.“ là nội dung về:
Câu hỏi 21. Theo Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 3/6/2017, Chủ thể nào chủ trì, phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng, các ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc triển khai thực hiện Nghị quyết; sơ kết, tổng kết, định kỳ báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư./.
Câu hỏi 22. Theo Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 3/6/2017, Mục tiêu cụ thể đến năm 2020
Câu hỏi 23. Theo Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 3/6/2017, Quan điểm chỉ đạo là:
Quảng cáo nhỏ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây