Hệ thống Trắc nghiệm Ôn thi  Công chức Số 1 Việt Nam
Hệ thống Trắc nghiệm Ôn thi  Công chức Số 1 Việt Nam
Đăng ký
học phí

Kiến thức chung

HCM

46 câu trắc nghiệm chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu Tổng cục Thuế Free

: 46
: 46 phút
46  câu trắc nghiệm chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu Tổng cục Thuế Free
46 câu trắc nghiệm chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế. Làm và chấm điểm online

Quyết định số 41/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế thuộc Bộ Tài chính

Quyết định số 15/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 3 Quyết định số 41/2018/QĐ-TTg ngày 25 tháng 9 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế thuộc Bộ Tài chính

Hướng dẫn làm bài

Hướng dẫn làm bài thi trắc nghiệm:

1. Đợi đến khi đến thời gian làm bài
2. Click vào nút "Bắt đầu làm bài" để tiến hành làm bài thi
3. Ở mỗi câu hỏi, chọn đáp án đúng
4. Hết thời gian làm bài, hệ thống sẽ tự thu bài. Bạn có thể nộp bài trước khi thời gian kết thúc bằng cách nhấn nút Nộp bài
Mặc dù câu hỏi và lời giải đã được biên soạn và kiểm tra kỹ lưỡng nhưng trong quá trình thực hiện có thể có sai sót. Mọi đóng góp ý kiến về nội dung và đáp án xin vui lòng comment ngay dưới từng đề thi hoặc inbox Fanpage. Xin trân trọng cảm ơn !
Câu hỏi 1. Chủ thể nào bổ nhiệm, miễn nhiệm và cách chức Phó Tổng cục trưởng theo quy định của pháp luật?
Câu hỏi 2. Tổ chức hành chính giúp Tổng cục trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở Trung ương là:
Câu hỏi 3. Cơ quan Tổng cục Thuế ở Trung ương không có đơn vị nào sau đây:
Câu hỏi 4. Chủ thể nào quy định số lượng phòng tại Cục thuế cấp tỉnh phù hợp với quy mô, đối tượng quản lý, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ và tinh gọn bộ máy?
Câu hỏi 5. Tổng cục trưởng chịu trách nhiệm trước …………và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Tổng cục Thuế.
Câu hỏi 6. Tổng cục Thuế thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính:
Câu hỏi 7. Chi cục Thuế cấp huyện:
Câu hỏi 8. Chủ thể nào bổ nhiệm, miễn nhiệm và cách chức Tổng cục trưởng theo quy định của pháp luật?
Câu hỏi 9. Cục Thuế cấp tỉnh:
Câu hỏi 10. Tổng cục Thuế trình Bộ trưởng Bộ Tài chính để trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định:
Câu hỏi 11. Cục Thuế có số thu dưới 2.500 tỷ đồng/năm (không kể thu từ dầu thô và đất) được tổ chức:
Câu hỏi 12. Tổng cục Thuế thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn nào sau đây:
Câu hỏi 13. Đơn vị sự nghiệp thuộc Cơ quan Tổng cục Thuế ở Trung ương là:
Câu hỏi 14. Cục Thuế có số thu dưới 2.500 tỷ đồng/năm (không kể thu từ dầu thô và đất) được tổ chức:
Câu hỏi 15. Tổng cục Thuế có bao nhiêu Phó Tổng Cục trưởng?
Câu hỏi 16. Cục Thuế thành phố Thành phố Hồ Chí Minh được tổ chức không quá:
Câu hỏi 17. Cơ quan Tổng cục Thuế ở Trung ương bao gồm:
Câu hỏi 18. Chi cục Thuế ở các quận, huyện, thị xã, thành phố; Chi cục Thuế khu vực :
Câu hỏi 19. Trước năm 2025, thực hiện sáp nhập đơn vị nào vào đơn vị nào?
Câu hỏi 20. Chủ thể nào ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế.
Câu hỏi 21. Tổ chức hành chính giúp Tổng cục trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở Trung ương là:
Câu hỏi 22. Chọn đáp án đúng nhất:
Câu hỏi 23. Chi cục Thuế cấp huyện:
Câu hỏi 24. Tổng cục Thuế trình Bộ trưởng Bộ Tài chính xem xét, quyết định:
Câu hỏi 25. Có mấy tổ chức là đơn vị sự nghiệp thuộc Cơ quan Tổng cục Thuế ở Trung ương:
Câu hỏi 26. Cơ quan Tổng cục Thuế ở Trung ương gồm:
Câu hỏi 27. Chọn đáp án đúng nhất:
Câu hỏi 28. Tổng cục Thuế thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn nào sau đây:
Câu hỏi 29. Cơ quan Tổng cục Thuế ở Trung ương không có đơn vị nào sau đây:
Câu hỏi 30. Cục Thuế thành phố Thành phố Hồ Chí Minh được tổ chức không quá:
Câu hỏi 31. Tổng cục Thuế là ……………..Bộ Tài chính
Câu hỏi 32. Cục Thuế có số thu từ 2.500 tỷ đồng/năm trở lên (không kể thu từ dầu thô và đất) được tổ chức:
Câu hỏi 33. Có mấy tổ chức hành chính giúp Tổng cục trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở Trung ương:
Câu hỏi 34. Cục Thuế quản lý 2.000 doanh nghiệp trở lên (trừ Cục Thuế thành phố Hà Nội và Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh) được tổ chức:
Câu hỏi 35. Cục Thuế thành phố Thành phố Hà Nội được tổ chức không quá:
Câu hỏi 36. Tổ chức hành chính giúp Tổng cục trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở Trung ương là:
Câu hỏi 37. Tổng cục Thuế được tổ chức bảo đảm nguyên tắc:
Câu hỏi 38. Cục Thuế thành phố Hà Nội được tổ chức không quá:
Câu hỏi 39. Tổng cục Thuế trình Bộ trưởng Bộ Tài chính xem xét, quyết định:
Câu hỏi 40. Cục Thuế cấp tỉnh:
Câu hỏi 41. Cục Thuế ở các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Câu hỏi 42. Chủ thể nào quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc Tổng cục Thuế?
Câu hỏi 43. Các Phó Tổng cục trưởng chịu trách nhiệm trước ………và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công phụ trách.
Câu hỏi 44. Tổng cục Thuế thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn nào sau đây:
Câu hỏi 45. Tổng cục Thuế trình Bộ trưởng Bộ Tài chính để trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định:
Câu hỏi 46. Tổng cục Thuế thực hiện mấy nhiệm vụ, quyền hạn ?

  Ý kiến bạn đọc

CẬP NHẬT ĐỀ THI HÀNG NGÀY
Quảng cáo nhỏ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây