Hệ thống Trắc nghiệm Ôn thi  Công chức Số 1 Việt Nam
Hệ thống Trắc nghiệm Ôn thi  Công chức Số 1 Việt Nam
Đăng ký
học phí

20 câu Trắc nghiệm Tiếng anh thi công chức tỉnh Thái Bình 1

: 20
: 20 phút
20 câu Trắc nghiệm Tiếng anh thi công chức tỉnh Thái Bình 1
20 câu trắc nghiệm Tiếng Anh ôn thi công chức tỉnh Thái Bình 2021 theo quyết định số 1801/QĐ-UBND ngày 26/7/2021 của UBND tỉnh Thái Bình số 1

20 câu trắc nghiệm Tiếng Anh ôn thi công chức tỉnh Thái Bình 2021 theo quyết định số 1801/QĐ-UBND ngày 26/7/2021 của UBND tỉnh Thái Bình số 1

Hướng dẫn làm bài

Hướng dẫn làm bài thi trắc nghiệm:

1. Đợi đến khi đến thời gian làm bài
2. Click vào nút "Bắt đầu làm bài" để tiến hành làm bài thi
3. Ở mỗi câu hỏi, chọn đáp án đúng
4. Hết thời gian làm bài, hệ thống sẽ tự thu bài. Bạn có thể nộp bài trước khi thời gian kết thúc bằng cách nhấn nút Nộp bài
Mặc dù câu hỏi và lời giải đã được biên soạn và kiểm tra kỹ lưỡng nhưng trong quá trình thực hiện có thể có sai sót. Mọi đóng góp ý kiến về nội dung và đáp án xin vui lòng comment ngay dưới từng đề thi hoặc inbox Fanpage. Xin trân trọng cảm ơn !
Câu hỏi 1. I saw a thief take your wallet, so I ran........... him but I didn't catch him.
Câu hỏi 2. If it's raining tomorrow, we shall have to........... the match till Sunday.
Câu hỏi 3. It is better not to................ things in case they are not returned.
Câu hỏi 4. .............goes the bus. Now we will have to walk.
Câu hỏi 5. She was in... of a large number of men.
Câu hỏi 6. To our................. Henry's illness proved not to be as serious as we had feared.
Câu hỏi 7. Don't touch the cat. He may .......you.
Câu hỏi 8. He put a........... against the tree and climbed to pick the apples.
Câu hỏi 9. It's ten years now since the socialists came to............... in that country.
Câu hỏi 10. He stood on one leg ..........against the tree, while he took off his shoe.
Câu hỏi 11. When the time came to....... the bill she found that her purse had been stolen.
Câu hỏi 12. There didn't............ a bank on that corner.
Câu hỏi 13. I usually go........... every Sunday.
Câu hỏi 14. Don't stop working on my account.Please carry............
Câu hỏi 15. The four boys........... into tehir sleeping bags.
Câu hỏi 16. Good heavens! I hope they don't make us...................
Câu hỏi 17. They found ...............snow, as most of it had melted during the week.
Câu hỏi 18. Which of these words sounds different?
Câu hỏi 19. He had............... his hand in silence.
Câu hỏi 20. 'Did you want the letter?' ' I'm sorry but I've................ it up.
Quảng cáo nhỏ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây