Hệ thống Trắc nghiệm Ôn thi  Công chức Số 1 Việt Nam
Hệ thống Trắc nghiệm Ôn thi  Công chức Số 1 Việt Nam
Đăng ký
học phí

Kiến thức chung - Tiếng Anh

Đề thi công chức Tiếng Anh A2 số 11 ( Free)

: 30
: 30 phút
Đề thi công chức Tiếng Anh A2 số 11 ( Free)
Đề trắc nghiệm Tiếng Anh công chức A2 số 11 theo chuẩn của Bộ Nội vụ trên máy tính bao gồm 30 câu: 15 câu trắc nghiệm, 10 câu đục lỗ, 5 câu đọc hiểu.

Hướng dẫn làm bài

Hướng dẫn làm bài thi trắc nghiệm:

1. Đợi đến khi đến thời gian làm bài
2. Click vào nút "Bắt đầu làm bài" để tiến hành làm bài thi
3. Ở mỗi câu hỏi, chọn đáp án đúng
4. Hết thời gian làm bài, hệ thống sẽ tự thu bài. Bạn có thể nộp bài trước khi thời gian kết thúc bằng cách nhấn nút Nộp bài
Mặc dù câu hỏi và lời giải đã được biên soạn và kiểm tra kỹ lưỡng nhưng trong quá trình thực hiện có thể có sai sót. Mọi đóng góp ý kiến về nội dung và đáp án xin vui lòng comment ngay dưới từng đề thi hoặc inbox Fanpage. Xin trân trọng cảm ơn !
Câu hỏi 1. I liked the coat when I bought it , but now I’ve _______ my mind.
Câu hỏi 2. In the middle of all the panic, she _______ phoned the police.
Câu hỏi 3. The boy’s mother was _______ in by his lies
Câu hỏi 4. ………….on a hot fire is a delicacy in many parts of the world
Câu hỏi 5. . ….determines a good meal varies from country to country
Câu hỏi 6. The two trains came ___________ten metres of collision
Câu hỏi 7. Mary wanted to give Nigel a present that was a little bit out of the___________
Câu hỏi 8. You need to cut ___________the onions into small pieces before cooking them
Câu hỏi 9. Baby animals (imitate) their parents tìm từ đồng nghĩa
Câu hỏi 10. The first clock, made nearly a thousand years ago, had neither a face nor hands,………….that rang each hour
Câu hỏi 11. ………… on the floor of the ocean is a big farming industry
Câu hỏi 12. You look very different with your hair ___________on the right
Câu hỏi 13. The nearest town was 80km away, I mean really in the middle of___________
Câu hỏi 14. The main argument in the report is ___________correct
Câu hỏi 15. My grandma is very ___________, she’s always thinking of the past
The World Wide Fund for Nature (WWF) is an international (16) ______ -governmental organization for the (17) ________, research, and restoration of the environment. The organization was (18) ______ as a charitable trust on September 11, 1961, in Morges, Switzerland, under the name World Wildlife Fund. It was an initiative of Julian Huxley and Max Nicholson. It is the world's largest independent conservation organization with over 5 million (19) ______ worldwide, working in more (20) ______ 90 countries, supporting 100 conservation and environmental projects around the world. It is a charity, with (21) _________ 9% of its funding coming from voluntary (22) _______ by private individuals and businesses. The group says its mission is "to halt and reverse the (23) ________ of our environment". Currently, much of its work focuses on the conservation of three biomes that contain most of the world's biodiversity: forests, freshwater ecosystems, and oceans and coasts. Among other issues, it is also concerned (24) ______ endangered species, pollution, and climate change. The organization (25) ____ more than 20 field projects worldwide. In the last few years, the organization set up offices and operations around the world.
Câu hỏi 16.
Câu hỏi 17.
Câu hỏi 18.
Câu hỏi 19.
Câu hỏi 20.
Câu hỏi 21.
Câu hỏi 22.
Câu hỏi 23.
Câu hỏi 24.
Câu hỏi 25.
Câu hỏi 26. Stamp collecting is the collecting of postage stamps and related object such as envelopes or packages with stamps on them. It is one of the world's most popular hobbies, with estimates of the number of collectors ranging up to 20 million in the United States alone.
Many collectors enjoy accumulating stamps without worrying about the tiny details, but the creation of a large or comprehensive collection generally requires some philatelic knowledge. This is especially important for those who intend to spend large amounts for stamps.
Stamp collectors are an important source of revenue for some small countries that create limited runs of elaborate stamps designed mainly to be bought by stamp collectors.
The stamps produced by these countries far exceed the postal needs of the countries. Some collectors, observing the generally rising prices of rare stamps, have taken to Philatelic Investment. Rare stamps are among the most portable investments, and are easy to store. They offer an attractive alternative to art, other collectible investments, and precious metals.

Cau hoi so 26: Stamp collecting___________ .
Câu hỏi 27. The word _accummulating_ has a close meaning to____________.
Câu hỏi 28. According to the passage, ___________ .
Câu hỏi 29. Which sentence is true?
Câu hỏi 30. Stamps___________.

  Ý kiến bạn đọc

CẬP NHẬT ĐỀ THI HÀNG NGÀY
Quảng cáo nhỏ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây