Hệ thống Trắc nghiệm Ôn thi  Công chức Số 1 Việt Nam
Hệ thống Trắc nghiệm Ôn thi  Công chức Số 1 Việt Nam
Đăng ký
học phí

Đề thi công chức Tiếng Anh A2 (Bậc 2) số 55

: 30
: 30 phút

Hướng dẫn làm bài

Hướng dẫn làm bài thi trắc nghiệm:

1. Đợi đến khi đến thời gian làm bài
2. Click vào nút "Bắt đầu làm bài" để tiến hành làm bài thi
3. Ở mỗi câu hỏi, chọn đáp án đúng
4. Hết thời gian làm bài, hệ thống sẽ tự thu bài. Bạn có thể nộp bài trước khi thời gian kết thúc bằng cách nhấn nút Nộp bài
Mặc dù câu hỏi và lời giải đã được biên soạn và kiểm tra kỹ lưỡng nhưng trong quá trình thực hiện có thể có sai sót. Mọi đóng góp ý kiến về nội dung và đáp án xin vui lòng comment ngay dưới từng đề thi hoặc inbox Fanpage. Xin trân trọng cảm ơn !
Câu hỏi 1. Nga spends much time…..books every day.
Câu hỏi 2. London is……capital city in Europe.
Câu hỏi 3. They……..to London on May 17, 2000.
Câu hỏi 4. Minh…….n this town since 1987.
Câu hỏi 5. He went to school late because he was stuck in the……….
Câu hỏi 6. The population of the world… very fast at the current time.
Câu hỏi 7. She works… than her friends.
Câu hỏi 8. Let's go to the beach for summer holiday,……..?
Câu hỏi 9. You don't want another cake,……?
Câu hỏi 10. Peter is not old enough… there.
Câu hỏi 11. He is one of the in the world.
Câu hỏi 12. The more we leam,......................
Câu hỏi 13. He was a friendly waiter. He spoke to the writer ......................
Câu hỏi 14. This girl is clever…..to make fine things from paper.
Câu hỏi 15. This is the house………I lived when I first came to the Netherlands.
Câu hỏi 16. English is the most international of languages. A Dane and a Dutch person meeting in Rome will almost automatically find themselves speaking to each other in English. The pilots of Soviet planes approaching Cairo will use English to ask for landing instructions. Malaysian lecturers use English when addressing their Malaysian students in Kuala Lumpur. To people in Africa, Asia and South America, English is an important language to master, not merely because it is the language of Britain, of the United States but because it provides ready access to world scholarship and world trade It is understood more widely than any other languages .It is true then, that a great many people - and a great many peoples - are involved in the use of English. Millions of men and women in four continents have English as their first language , and millions in every part of the world use it as their second or foreign language. Câu hỏi: Why is English important to people in Africa, Asia and South America?
Câu hỏi 17. People in four continents use English as…… First language ….
Câu hỏi 18. What is the most international of languages?
Câu hỏi 19. What language do Malaysian lectures use to address their students in Kuala Lumpur?
Câu hỏi 20. Which of the following IS NOT TRUE?
Câu hỏi 21. Who are the best drivers? Which drivers are the (21)……… on the roads? According to a recent survey, young and inexperienced drivers are the most (22)……….to have an accident. Older drivers are the more careful Gender makes a difference, too. Young men have the (23)……….Accident records of all. They are generally more aggressive than older drivers. They also choose faster cars with bigger engines. One of the most interesting facts in the survey is that (24)… have an effect on the driver. When young male drivers have their friends in the car,their driving becomes worse. When their wife or girlfriend is in the car, however, their driving is (25)…….. But the opposite is true for women. Their driving is more dangerous when their husband or boyfriend is in the car.
Câu hỏi 22. .
Câu hỏi 23. .
Câu hỏi 24. .
Câu hỏi 25. .
Câu hỏi 26. Choose the best answer: after / What / you / do / usually do / school ?
Câu hỏi 27. Choose the best answer: Ireland/her/grandmother/in/born/was
Câu hỏi 28. Choose the best answer: on/of/birthday/September//is/second/her/the
Câu hỏi 29. Choose the best answer: in / city / busy / Life / is / the / always.
Câu hỏi 30. Choose the best answer: do/want/how/to/go/you/long/?
Quảng cáo nhỏ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây