Hệ thống Trắc nghiệm Ôn thi  Công chức Số 1 Việt Nam
Hệ thống Trắc nghiệm Ôn thi  Công chức Số 1 Việt Nam
Đăng ký
học phí

Kiến thức chung

HCM

Đề thi trắc nghiệm Kiến thức chung số 51 ( Free)

: 60
: 60 phút
Đề thi trắc nghiệm Kiến thức chung số 51 ( Free)

Hướng dẫn làm bài

Hướng dẫn làm bài thi trắc nghiệm:

1. Đợi đến khi đến thời gian làm bài
2. Click vào nút "Bắt đầu làm bài" để tiến hành làm bài thi
3. Ở mỗi câu hỏi, chọn đáp án đúng
4. Hết thời gian làm bài, hệ thống sẽ tự thu bài. Bạn có thể nộp bài trước khi thời gian kết thúc bằng cách nhấn nút Nộp bài
Mặc dù câu hỏi và lời giải đã được biên soạn và kiểm tra kỹ lưỡng nhưng trong quá trình thực hiện có thể có sai sót. Mọi đóng góp ý kiến về nội dung và đáp án xin vui lòng comment ngay dưới từng đề thi hoặc inbox Fanpage. Xin trân trọng cảm ơn !
Câu hỏi 1. [VC] Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền ban hành VBQPPL
Câu hỏi 2. Loại văn bản nào dưới đây là văn bản quy phạm pháp luật?
Câu hỏi 3. Nhiệm vụ Cải cách tài chính công:
Câu hỏi 4. Hình thức quản lý hành chính nhà nước phải đảm bảo yêu cầu
Câu hỏi 5. Trọng tâm cải cách hành chính 10 năm tới là:
Câu hỏi 6. Theo Luật tổ chức Chính phủ 2015, và sửa đổi bổ sung 2019, Chủ thể nào có quyền tham dự phiên họp của Chính phủ.
Câu hỏi 7. Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 tập trung vào mấy nội dung?
Câu hỏi 8. Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, sửa đổi 2019 biệt phái là
Câu hỏi 9. Theo Luật tổ chức Chính phủ 2015, và sửa đổi bổ sung 2019, Chính phủ họp thường kỳ
Câu hỏi 10. Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, sửa đổi 2019 những người được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên chính và tương đương thì được xếp vào công chức loại nào?
Câu hỏi 11. Theo Hiến pháp 2013, Quốc hội họp:
Câu hỏi 12. Cán bộ có thể xin thôi làm nhiệm vụ hoặc từ chức, miễn nhiệm trong các trường hợp sau đây:
Câu hỏi 13. Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008, sửa đổi 2019 nghĩa vụ của cán bộ, công chức đối với nhân dân bao gồm mấy nghĩa vụ?
Câu hỏi 14. Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP, Đối với văn bản giấy, khi ký văn bản dùng bút có mực:
Câu hỏi 15. [VC] Theo quy định của Luật cán bộ, công chức 2008 sửa đổi, bổ sung 2019, công chức được nghỉ hưu theo quy định nào sau đây:
Câu hỏi 16. Chủ tịch UBND tỉnh có nhiệm vụ nào sau đây:
Câu hỏi 17. Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và lý công chức, Việc điều động công chức được thực hiện trong các trường hợp sau đây:
Câu hỏi 18. Theo Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập có nhiệm vụ sau đây:
Câu hỏi 19. Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên tắc phải tuân thủ trong công tác tuyển dụng cán bộ công chức?
Câu hỏi 20. Theo Văn bản hợp nhất 23/VBHN-VPQH năm 2020 hợp nhất Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Chủ thể nào có trách nhiệm kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do bộ, cơ quan ngang bộ, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành về những nội dung có liên quan đến ngành, lĩnh vực do mình phụ trách.
Câu hỏi 21.

Chủ thể nào bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban thường vụ Quốc hội trái với Hiến pháp, luật?
 

Câu hỏi 22. Theo Luật tổ chức Chính phủ 2015, và sửa đổi bổ sung 2019, Trách nhiệm của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ
Câu hỏi 23. Theo Nghị định 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức, Gây dư luận xấu trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân là Vi phạm gây hậu quả
Câu hỏi 24. Theo Văn bản hợp nhất 23/VBHN-VPQH năm 2020 hợp nhất Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Số, ký hiệu của luật, nghị quyết của Quốc hội được sắp xếp theo thứ tự như sau nào?
Câu hỏi 25. Theo quy định hiện hành, công chức cấp xã có bao nhiêu chức danh?
Câu hỏi 26. Theo Luật tổ chức Chính phủ 2015, và sửa đổi bổ sung 2019, Khi ban hành quy định thực hiện chính sách dân tộc, Chính phủ phải lấy ý kiến của:
Câu hỏi 27. Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP, Thể thức văn bản hành chính bao gồm các thành phần chính :
Câu hỏi 28. [VC] Theo quy định của Luật cán bộ, công chức 2008 sửa đổi, bổ sung 2019, đâu là nghĩa vụ của cán bộ, công chức đối với Đảng, nhà nước và nhân dân?
Câu hỏi 29. Thường trực Hội đồng nhân dân huyện gồm
Câu hỏi 30. Theo Hiến pháp 2013, Quốc hội có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây
Câu hỏi 31. Trong tổ chức bộ máy hành chính nhà nước ta có:
Câu hỏi 32. Nội dung nào dưới đây không phải là quan điểm cơ bản của việc xây dựng và thực hiện chính sách xã hội ở nướcc ta?
Câu hỏi 33. Công chức được nghỉ hưu theo quy định của ...............
Câu hỏi 34. Ngạch công chức là:
Câu hỏi 35. Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008, sửa đổi 2019 nội dung nào dưới đây không quy định trong nghĩa vụ của cán bộ, công chức đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân
Câu hỏi 36. Nguyên tắc nào dưới đây không phải là nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước
Câu hỏi 37. Theo Hiến pháp năm 2013, cơ quan nào quyết định điều chỉnh địa giới hành chính tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương?
Câu hỏi 38. Theo Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Thiệt hại do hành vi tham nhũng gây ra phải được
Câu hỏi 39. Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, sửa đổi 2019 phân biệt công chức theo ngạch được bổ nhiệm, công chức gồm có các loại sau đây?
Câu hỏi 40. Hội đồng nhân dân (HĐND) có thẩm quyền ban hành văn bản QPPL sau:
Câu hỏi 41. Trong thời gian bị tạm đình chỉ công tác hoặc bị tạm giữ, tạm giam để phục vụ cho công tác điều tra, truy tố, xét xử, cán bộ, công chức :
Câu hỏi 42. Phương án nào dưới đây đúng với nội dung quản lý cán bộ, công chức theo quy định của Luật cán bộ, công chức 2008 sửa đổi, bổ sung 2019?
Câu hỏi 44. Theo Luật tổ chức Chính phủ 2015, và sửa đổi bổ sung 2019, Nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ với tư cách là người đứng đầu bộ, cơ quan ngang bộ
Câu hỏi 45. Theo Hiến pháp năm 2013, cơ quan nào có thẩm quyền phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm, miễn nhiệm đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam?
Câu hỏi 46. Theo Nghị định 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức, Hội đồng kỷ luật công chức có hành vi vi phạm có thể mời đại diện:
Câu hỏi 47. Bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân quy định trong Luật cán bộ, công chức 2008 sửa đổi, bổ sung 2019 là một trong các
Câu hỏi 48. Trong hệ thống chính trị ở Việt Nam có:
Câu hỏi 49. Theo Hiến pháp 2013, Công dân bao nhiêu tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân
Câu hỏi 50. Luật cán bộ, công chức năm 2008 sửa đổi 2019 quy định một trong những việc cán bộ, công chức không được làm liên quan đến bí mật Nhà nước ?
Câu hỏi 51. Theo Nghị định 90/2020/NĐ-CP về việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, Đâu không phải là tiêu chí chung về Ý thức tổ chức kỷ luật trong đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức
Câu hỏi 52. Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và lý công chức, Chậm nhất .... ngày kể từ ngày thông báo triệu tập thí sinh được tham dự vòng 1, Hội đồng tuyển dụng phải tiến hành tổ chức thi vòng 1.
Câu hỏi 53. Các phương pháp quản lý hành chính nhà nước đặc thù gồm
Câu hỏi 54. Theo Luật tổ chức Chính phủ 2015, và sửa đổi bổ sung 2019, Thủ tướng Chính phủ là người đứng đầu
Câu hỏi 55. Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008 sửa đổi 2019; căn cứ vào ngạch được bổ nhiệm, những người được bổ nhiệm vào ngạch cán sự hoặc tương đương và nhân viên thuộc công chức loại gì?
Câu hỏi 56. Không được quy định hiệu lực trở về trước đối với các trường hợp sau đây:
Câu hỏi 57. Theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 sửa đổi năm 2020, loại văn bản nào dưới đây là văn bản quy phạm pháp luật?
Câu hỏi 58. Mục tiêu Xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số đến năm 2025:
Câu hỏi 59. Theo Nghị định 90/2020/NĐ-CP về việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, Đâu không phải là Tiêu chí chung về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức
Câu hỏi 60. Đặc tính chủ yếu của nền hành chính nhà nước gồm có

  Ý kiến bạn đọc

CẬP NHẬT ĐỀ THI HÀNG NGÀY
Quảng cáo nhỏ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây