Hệ thống Trắc nghiệm Ôn thi  Công chức Số 1 Việt Nam
Hệ thống Trắc nghiệm Ôn thi  Công chức Số 1 Việt Nam
Đăng ký
học phí

11 câu trắc nghiệm NQ 25-NQ/TW đối với công tác dân vận số 3 free

: 11
: 11 phút
11 câu trắc nghiệm NQ 25-NQ/TW đối với công tác dân vận số 3 free

Hướng dẫn làm bài

Hướng dẫn làm bài thi trắc nghiệm:

1. Đợi đến khi đến thời gian làm bài
2. Click vào nút "Bắt đầu làm bài" để tiến hành làm bài thi
3. Ở mỗi câu hỏi, chọn đáp án đúng
4. Hết thời gian làm bài, hệ thống sẽ tự thu bài. Bạn có thể nộp bài trước khi thời gian kết thúc bằng cách nhấn nút Nộp bài
Mặc dù câu hỏi và lời giải đã được biên soạn và kiểm tra kỹ lưỡng nhưng trong quá trình thực hiện có thể có sai sót. Mọi đóng góp ý kiến về nội dung và đáp án xin vui lòng comment ngay dưới từng đề thi hoặc inbox Fanpage. Xin trân trọng cảm ơn !
Câu hỏi 1. Theo Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013, “ Quan tâm nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, giải đáp kịp thời những vấn đề thực tiễn đặt ra, nhất là về xây dựng và củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân, từ đó tham mưu với cấp có thẩm quyền ban hành các chủ trương, chính sách phù hợp.. “ là:
Câu hỏi 2. Theo Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013, Quan điểm : Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới, cần quán triệt các quan điểm nào sau đây?
Câu hỏi 3. Theo Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013, Nhiệm vụ và giải pháp về công tác “ Tăng cường và đổi mới công tác dân vận của các cơ quan nhà nước” là :
Câu hỏi 4. Theo Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013, “ Trong xây dựng thể chế, chính sách, cần quán triệt và thực hiện nghiêm nguyên tắc: mọi chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước phải thuận với lòng dân, xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng chính đáng của nhân dân “ là:
Câu hỏi 5. Theo Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013, “ Ban hành các cơ chế, chính sách hỗ trợ, giúp đỡ đồng bào định cư ở nước ngoài ổn định cuộc sống, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, hướng về Tổ quốc, đóng góp xây dựng đất nước; góp phần tăng cường hợp tác, hữu nghị giữa nhân dân ta với nhân dân các nước. “ là:
Câu hỏi 6. Theo Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013, “ Các cơ quan đảng ở Trung ương thường xuyên phối hợp, kiểm tra, giám sát chặt chẽ quá trình triển khai thực hiện; đồng thời theo dõi, kiểm tra việc thể chế hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng về công tác dân vận.“ là:
Câu hỏi 7. Theo Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013, Nhiệm vụ và giải pháp về công tác “ Tăng cường và đổi mới công tác dân vận của các cơ quan nhà nước” là :
Câu hỏi 8. Theo Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013, Nhiệm vụ và giải pháp là:
Câu hỏi 9. Theo Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013, Nghị quyết này được quán triệt, phổ biến đến:
Câu hỏi 10. Theo Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013, “ Công tác dân vận là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên các đoàn thể nhân dân, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang. Trong đó, Đảng lãnh đạo, chính quyền tổ chức thực hiện, Mặt trận, đoàn thể làm tham mưu và nòng cốt..“ là:
Câu hỏi 11. Theo Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013, Nhiệm vụ và giải pháp là:
Quảng cáo nhỏ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây