Hệ thống Trắc nghiệm Ôn thi  Công chức Số 1 Việt Nam
Hệ thống Trắc nghiệm Ôn thi  Công chức Số 1 Việt Nam
Đăng ký
học phí

25 câu trắc nghiệm nghị quyết 76/NQ-CP cải cách hành chính 2021-2030 số 3 Free

: 25
: 25 phút
25 câu trắc nghiệm nghị quyết 76/NQ-CP cải cách hành chính  2021-2030 số 3 Free
25 câu hỏi trắc nghiệm Nghị quyết 76/NQ-CP Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 số 3 free. Làm và chấm điểm online

Hướng dẫn làm bài

Hướng dẫn làm bài thi trắc nghiệm:

1. Đợi đến khi đến thời gian làm bài
2. Click vào nút "Bắt đầu làm bài" để tiến hành làm bài thi
3. Ở mỗi câu hỏi, chọn đáp án đúng
4. Hết thời gian làm bài, hệ thống sẽ tự thu bài. Bạn có thể nộp bài trước khi thời gian kết thúc bằng cách nhấn nút Nộp bài
Mặc dù câu hỏi và lời giải đã được biên soạn và kiểm tra kỹ lưỡng nhưng trong quá trình thực hiện có thể có sai sót. Mọi đóng góp ý kiến về nội dung và đáp án xin vui lòng comment ngay dưới từng đề thi hoặc inbox Fanpage. Xin trân trọng cảm ơn !
Câu hỏi 1. Mục tiêu Xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số Đến năm 2025:
Câu hỏi 2. Mục tiêu Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước đến năm 2030:
Câu hỏi 3. Mục tiêu của Cải cách thể chế:
Câu hỏi 4. Mục tiêu Xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số Đến năm 2030:
Câu hỏi 5. Mục tiêu của Cải cách thể chế đến năm 2025:
Câu hỏi 6. “Trình Thủ tướng Chính phủ quyết định các giải pháp tăng cường công tác chỉ đạo điều hành, đôn đốc triển khai thực hiện Chương trình.” Là nhiệm vụ của:
Câu hỏi 7. “Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc phát triển, quản lý, vận hành Cổng Dịch vụ công quốc gia” Là nhiệm vụ của:
Câu hỏi 8. Mục tiêu Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước đến năm 2025:
Câu hỏi 9. “Chủ trì triển khai nội dung cải cách thủ tục hành chính” Là nhiệm vụ của:
Câu hỏi 10. Mục tiêu Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước đến năm 2025:
Câu hỏi 11. Mục tiêu Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước đến năm 2030:
Câu hỏi 12. “Chủ trì đôn đốc các bộ, ngành, địa phương trong việc đổi mới lề lối, phương thức làm việc thông qua gửi, nhận văn bản điện tử, xử lý hồ sơ công việc và giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.” Là nhiệm vụ của:
Câu hỏi 13. Mục tiêu Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước đến năm 2030:
Câu hỏi 14. Mục tiêu Xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số Đến năm 2030:
Câu hỏi 15. Mục tiêu Xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số Đến năm 2030:
Câu hỏi 16. Mục tiêu Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước đến năm 2030:
Câu hỏi 17. Mục tiêu Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước đến năm 2025:
Câu hỏi 18. Mục tiêu Xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số Đến năm 2025:
Câu hỏi 19. “Xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý, vận hành khai thác Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia và Trung tâm thông tin chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.” Là nhiệm vụ của:
Câu hỏi 20. Mục tiêu Xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số Đến năm 2030:
Câu hỏi 21. “Hướng dẫn các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng kế hoạch cải cách hành chính hàng năm..” Là nhiệm vụ của:
Câu hỏi 22. Mục tiêu Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước đến năm 2025:
Câu hỏi 23. “Là cơ quan thường trực tổ chức triển khai thực hiện Chương trình.” Là nhiệm vụ của:
Câu hỏi 24. Nhiệm vụ Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước:
Câu hỏi 25. Mục tiêu Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước đến năm 2025:
Quảng cáo nhỏ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây