Hệ thống trắc nghiệm ôn thi  Công chức,  Viên chức Số 1 Việt Nam
Hệ thống trắc nghiệm ôn thi  Công chức,  Viên chức Số 1 Việt Nam
Đăng ký
học phí
LÔI 2

32 câu trắc nghiệm Nghị quyết 26-NQ/TW năm 2018 số 1 free

: 32
: 32 phút
32 câu trắc nghiệm Nghị quyết 26-NQ/TW năm 2018 số 1 free

Trọn bộ 72 câu trắc nghiệm Nghị quyết 26-NQ/TW năm 2018 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực

Hướng dẫn làm bài

Hướng dẫn làm bài thi trắc nghiệm:

1. Click vào nút "Bắt đầu làm bài" để tiến hành làm bài thi
2. Hết thời gian làm bài, hệ thống sẽ tự thu bài. Bạn có thể nộp bài trước khi thời gian kết thúc bằng cách nhấn nút Nộp bài
Mặc dù câu hỏi và lời giải đã được biên soạn và kiểm tra kỹ lưỡng nhưng trong quá trình thực hiện có thể có sai sót. Mọi đóng góp ý kiến về nội dung và đáp án xin vui lòng comment ngay dưới từng đề thi hoặc inbox Fanpage. Xin trân trọng cảm ơn !
Câu hỏi 1. Theo Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Hội nghị lần thứ 7, Quan điểm là:
Câu hỏi 2. Theo Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Hội nghị lần thứ 7, Mục tiêu tổng quát là:
Câu hỏi 3. Theo Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Hội nghị lần thứ 7, Quan điểm là:
Câu hỏi 4. Theo Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Hội nghị lần thứ 7, Quan điểm là:
Câu hỏi 5. Theo Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Hội nghị lần thứ 7, Thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung vào trọng tâm nào sau?
Câu hỏi 6. Theo Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Hội nghị lần thứ 7, “ Cơ bản bố trí bí thư cấp uỷ cấp tỉnh không là người địa phương và hoàn thành ở cấp huyện; đồng thời khuyến khích thực hiện đối với các chức danh khác.” là
Câu hỏi 7. Theo Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Hội nghị lần thứ 7, Mục tiêu tổng quát là:
Câu hỏi 8. Theo Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Hội nghị lần thứ 7, Mục tiêu cụ thể đến năm 2030: Đối với cán bộ quản lý doanh nghiệp nhà nước:
Câu hỏi 9. Theo Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Hội nghị lần thứ 7, “ Phải có cán bộ nữ trong cơ cấu ban thường vụ cấp uỷ và tổ chức đảng các cấp. Tỉ lệ nữ cấp uỷ viên các cấp đạt từ 20 - 25%; tỉ lệ nữ đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp đạt trên 35%.” là
Câu hỏi 10. Theo Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Hội nghị lần thứ 7, Quan điểm là:
Câu hỏi 11. Theo Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Hội nghị lần thứ 7, Thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung vào những đột phá nào sau?
Câu hỏi 12. Theo Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Hội nghị lần thứ 7, “ Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, đồng bộ, hiệu quả công tác cán bộ; chuẩn hoá, siết chặt kỷ luật, kỷ cương đi đôi với tạo môi trường, điều kiện để thúc đẩy đổi mới, sáng tạo phục vụ phát triển và có cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung;” là ?
Câu hỏi 13. Theo Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Hội nghị lần thứ 7, Thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung vào những đột phá nào sau?
Câu hỏi 14. Theo Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Hội nghị lần thứ 7, Mục tiêu cụ thể đến năm 2030: 
Câu hỏi 15. Theo Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Hội nghị lần thứ 7, có mấy nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu
Câu hỏi 16. Theo Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Hội nghị lần thứ 7, Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu về nội dung“ Nâng cao chất lượng công tác tham mưu, coi trọng tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận về công tác tổ chức, cán bộ“ là
Câu hỏi 17. Theo Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Hội nghị lần thứ 7, Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu về nội dung“ Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ“ là
Câu hỏi 18. Theo Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Hội nghị lần thứ 7, Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu về nội dung“ Nâng cao nhận thức, tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên “ là
Câu hỏi 19. Theo Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Hội nghị lần thứ 7, Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu về nội dung“ Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ“ là
Câu hỏi 20. Theo Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Hội nghị lần thứ 7, Quan điểm là:
Câu hỏi 21. Theo Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Hội nghị lần thứ 7, Quan điểm là:
Câu hỏi 22. Theo Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Hội nghị lần thứ 7, Mục tiêu cụ thể đến năm 2030: 
Câu hỏi 23. Theo Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Hội nghị lần thứ 7, “ Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược và bí thư cấp uỷ, người đứng đầu các cấp đi đôi với phân cấp, phân quyền nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo, đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát chặt chẽ quyền lực.” là ?
Câu hỏi 24. Theo Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Hội nghị lần thứ 7, Quan điểm là:
Câu hỏi 25. Theo Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Hội nghị lần thứ 7, “ Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, triển khai đồng bộ; thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện; ngăn chặn và đẩy lùi có hiệu quả những tiêu cực, tham nhũng trong công tác cán bộ.” là
Câu hỏi 26. Theo Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Hội nghị lần thứ 7, Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu về nội dung“ Nâng cao chất lượng công tác tham mưu, coi trọng tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận về công tác tổ chức, cán bộ“ là
Câu hỏi 27. Theo Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Hội nghị lần thứ 7, “ Đối với cán bộ cấp chiến lược: Thực sự tiêu biểu về chính trị, tư tưởng, phẩm chất, năng lực và uy tín; trên 15% dưới 45 tuổi; từ 40 - 50% đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế (đối với quân đội, công an có quy định riêng của Bộ Chính trị)..” là
Câu hỏi 28. Theo Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Hội nghị lần thứ 7, Có mấy quan điểm:
Câu hỏi 29. Theo Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Hội nghị lần thứ 7, Quan điểm là:
Câu hỏi 30. Theo Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Hội nghị lần thứ 7, Thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung vào những đột phá nào sau?
Câu hỏi 31. Theo Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Hội nghị lần thứ 7, Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu về nội dung“ Kiểm soát chặt chẽ quyền lực trong công tác cán bộ; chống chạy chức, chạy quyền“ là
Câu hỏi 32. Theo Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Hội nghị lần thứ 7, Mục tiêu tổng quát là:
Quảng cáo nhỏ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây