Hệ thống Trắc nghiệm Ôn thi  Công chức Số 1 Việt Nam
Hệ thống Trắc nghiệm Ôn thi  Công chức Số 1 Việt Nam
Đăng ký
học phí

30 câu trắc nghiệm Luật Phòng chống tham nhũng số 1 (free)

: 30
: 30 phút
30 câu Trắc nghiệm ôn thi công chức Luật Phòng chống tham nhũng số 1 theo Văn bản hợp nhất 11/VBHN-VPQH 2020. Làm và chấm điểm online

Hướng dẫn làm bài

Hướng dẫn làm bài thi trắc nghiệm:

1. Đợi đến khi đến thời gian làm bài
2. Click vào nút "Bắt đầu làm bài" để tiến hành làm bài thi
3. Ở mỗi câu hỏi, chọn đáp án đúng
4. Hết thời gian làm bài, hệ thống sẽ tự thu bài. Bạn có thể nộp bài trước khi thời gian kết thúc bằng cách nhấn nút Nộp bài
Mặc dù câu hỏi và lời giải đã được biên soạn và kiểm tra kỹ lưỡng nhưng trong quá trình thực hiện có thể có sai sót. Mọi đóng góp ý kiến về nội dung và đáp án xin vui lòng comment ngay dưới từng đề thi hoặc inbox Fanpage. Xin trân trọng cảm ơn !
Câu hỏi 1. Theo Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Hằng năm, có trách nhiệm báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp về công tác phòng, chống tham nhũng ở địa phương.
Câu hỏi 2. Theo Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Vụ lợi là:
Câu hỏi 3. Theo Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng phải được công khai trên:
Câu hỏi 4. Theo Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Trong thời hạn ......... ngày kể từ ngày ra quyết định xác minh tài sản, thu nhập, Tổ trưởng Tổ xác minh tài sản, thu nhập phải báo cáo kết quả xác minh tài sản, thu nhập bằng văn bản cho người ra quyết định xác minh trừ trường hợp phức tạp
Câu hỏi 5. Theo Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Tài sản, thu nhập phải kê khai bao gồm: Tổng thu nhập giữa ....... lần kê khai.
Câu hỏi 6. Theo Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Thời điểm kê khai tài sản, thu nhập hằng năm
Câu hỏi 7. Theo Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Văn phòng Chủ tịch nước kiểm soát tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai công tác tại:
Câu hỏi 8. Theo Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập xác minh tài sản, thu nhập khi có một trong các căn cứ sau đây:
Câu hỏi 9. Theo Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Tài sản, thu nhập phải kê khai bao gồm: Kim khí quý, đá quý, tiền, giấy tờ có giá và động sản khác mà mỗi tài sản có giá trị từ ........ đồng trở lên;
Câu hỏi 10. Theo Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị không được làm những việc sau đây:
Câu hỏi 11. Theo Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Nội dung xác minh tài sản, thu nhập
Câu hỏi 12. Theo Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Hằng năm, ..........có trách nhiệm báo cáo Quốc hội về công tác phòng, chống tham nhũng trong phạm vi cả nước
Câu hỏi 13. Theo Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Người được dự kiến bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, phê chuẩn, cử giữ chức vụ mà kê khai tài sản, thu nhập không trung thực, giải trình nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm không trung thực thì:
Câu hỏi 14. Theo Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Việc người có chức vụ, quyền hạn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn nhằm đạt được lợi ích vật chất hoặc lợi ích phi vật chất không chính đáng là hành vi
Câu hỏi 15. Theo Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Hành vi cửa quyền, hách dịch, đòi hỏi, gây khó khăn, phiền hà của người có chức vụ, quyền hạn trong khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ là hành vi
Câu hỏi 16. Theo Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Hành vi của người có chức vụ, quyền hạn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn đó vì vụ lợi là hành vi
Câu hỏi 17. Theo Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Kê khai tài sản, thu nhập hằng năm được thực hiện đối với những trường hợp sau đây:
Câu hỏi 18. Theo Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Thanh tra Chính phủ kiểm soát tài sản, thu nhập của người nào sau đây:
Câu hỏi 19. Theo Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Tài sản, thu nhập phải kê khai bao gồm:
Câu hỏi 20. Theo Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Người ứng cử đại biểu Quốc hội, người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân mà kê khai tài sản, thu nhập không trung thực, giải trình nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm không trung thực thì:
Câu hỏi 21. Theo Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Văn phòng Quốc hội kiểm soát tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai công tác tại cơ quan thuộc:
Câu hỏi 22. Theo Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Trong thời hạn ....... ngày kể từ ngày nhận được Báo cáo kết quả xác minh tài sản, thu nhập, người ra quyết định xác minh phải ban hành Kết luận xác minh tài sản, thu nhập; trường hợp phức tạp
Câu hỏi 23. Theo Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Quyết định xác minh tài sản, thu nhập bao gồm các nội dung sau đây:
Câu hỏi 24. Theo Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Trường hợp phát hiện tài sản, thu nhập có biến động từ .........đồng trở lên so với tài sản, thu nhập đã kê khai lần liền trước đó mà người có nghĩa vụ kê khai không kê khai thì Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập có quyền yêu cầu người đó cung cấp, bổ sung thông tin có liên quan
Câu hỏi 25. Theo Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập
Câu hỏi 26. Theo Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập có nhiệm vụ sau đây:
Câu hỏi 27. Theo Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Hình thức công khai về tổ chức và hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị bao gồm
Câu hỏi 28. Theo Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng bao gồm các nội dung sau đây:
Câu hỏi 29. Theo Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Việc đánh giá về công tác phòng, chống tham nhũng được thực hiện theo các tiêu chí sau đây:
Câu hỏi 30. Theo Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Trong thời hạn ..... ngày làm việc kể từ ngày ban hành Kết luận xác minh tài sản, thu nhập, người ra quyết định xác minh tài sản, thu nhập có trách nhiệm công khai Kết luận xác minh.
Quảng cáo nhỏ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây