Hệ thống Trắc nghiệm Ôn thi  Công chức Số 1 Việt Nam
học phí

Kiến thức chung

qltt

30 câu trắc nghiệm Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (số 2) Free

: 30
: 30 phút
30 câu trắc nghiệm Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (số 2) Free
30 câu Trắc nghiệm ôn thi công chức số 2: Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật mới nhất 2021 - VBHN số 23/VBHN-VPQH. Làm và chấm điểm online

Hướng dẫn làm bài

Hướng dẫn làm bài thi trắc nghiệm:

1. Đợi đến khi đến thời gian làm bài
2. Click vào nút "Bắt đầu làm bài" để tiến hành làm bài thi
3. Ở mỗi câu hỏi, chọn đáp án đúng
4. Hết thời gian làm bài, hệ thống sẽ tự thu bài. Bạn có thể nộp bài trước khi thời gian kết thúc bằng cách nhấn nút Nộp bài
Mặc dù câu hỏi và lời giải đã được biên soạn và kiểm tra kỹ lưỡng nhưng trong quá trình thực hiện có thể có sai sót. Mọi đóng góp ý kiến về nội dung và đáp án xin vui lòng comment ngay dưới từng đề thi hoặc inbox Fanpage. Xin trân trọng cảm ơn !

Câu hỏi 1: Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban hành nghị quyết để quy định:

Câu hỏi 2: Chủ thể nào có trách nhiệm thẩm định dự thảo quyết định trước khi trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Câu hỏi 3: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định để quy định:

Câu hỏi 4: Chủ thể nào có trách nhiệm thẩm định dự thảo nghị định trước khi trình Chính phủ.

Câu hỏi 5: Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ ban hành thông tư để quy định:

Câu hỏi 6: Chủ tịch nước ban hành lệnh, quyết định để quy định:

Câu hỏi 7: Chủ thể nào có trách nhiệm thẩm định dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ trước khi trình Thủ tướng Chính phủ.

Câu hỏi 8: Cơ quan Công báo có trách nhiệm đăng toàn văn văn bản quy phạm pháp luật trên Công báo chậm nhất là ...đối với đối với văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành kể từ ngày nhận được văn bản.

Câu hỏi 9: Bộ, cơ quan ngang bộ lập đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh có trách nhiệm trình Chính phủ hồ sơ đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh chậm nhất là ............trước ngày tổ chức phiên họp của Chính phủ.

Câu hỏi 10: Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định để quy định:

Câu hỏi 11: Chủ thể nào chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan chuẩn bị ý kiến của Chính phủ đối với đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh không do Chính phủ trình và kiến nghị về luật, pháp lệnh để Chính phủ thảo luận

Câu hỏi 12: Hồ sơ dự thảo thông tư trình Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ gồm

Câu hỏi 13: Hồ sơ dự thảo nghị định trình Chính phủ gồm

Câu hỏi 14: Trong thời hạn ...... kể từ ngày công bố hoặc ký ban hành, cơ quan, người có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật phải gửi văn bản đến cơ quan Công báo để đăng Công báo hoặc niêm yết công khai.

Câu hỏi 15: Hồ sơ dự thảo quyết định trình Thủ tướng Chính phủ gồm

Câu hỏi 16: Chính phủ ban hành nghị định để quy định:

Câu hỏi 17: Chậm nhất là ....trước ngày Ủy ban nhân dân họp, cơ quan chủ trì soạn thảo phải gửi hồ sơ dự thảo quyết định đến Sở Tư pháp để thẩm định.

Câu hỏi 18: y ban thường vụ Quốc hội ban hành pháp lệnh để quy định:

Câu hỏi 19: Chủ thể nào chịu trách nhiệm trước Chính phủ về nội dung, chất lượng và tiến độ soạn thảo nghị định.

Câu hỏi 20: Văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan ở trung ương

Câu hỏi 21: Chính phủ ban hành nghị định để quy định:

Câu hỏi 22: Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh:

Câu hỏi 23: Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban hành nghị quyết để quy định:

Câu hỏi 24: Chủ tịch nước ban hành lệnh, quyết định để quy định:

Câu hỏi 25: Cơ quan Công báo có trách nhiệm đăng toàn văn văn bản quy phạm pháp luật trên Công báo chậm nhất là ...đối với văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan trung ương ban hành kể từ ngày nhận được văn bản.

Câu hỏi 26: Chủ thể nào có trách nhiệm giúp Chính phủ lập đề nghị về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh trên cơ sở các đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh đã được Chính phủ thông qua.

Câu hỏi 27: Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ ban hành thông tư để quy định:

Câu hỏi 28: Trong thời hạn ........kể từ ngày nhận đủ hồ sơ dự thảo quyết định, Văn phòng Chính phủ có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ dự thảo quyết định

Câu hỏi 29: Chủ thể nào có trách nhiệm thẩm định đề nghị xây dựng nghị định trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ

Câu hỏi 30: Hồ sơ đề nghị xây dựng nghị định trình Chính phủ bao gồm:

  Ý kiến bạn đọc

CẬP NHẬT ĐỀ THI HÀNG NGÀY
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây