Hệ thống Trắc nghiệm Ôn thi  Công chức Số 1 Việt Nam
học phí

Kiến thức chung

qltt

60 câu trắc nghiệm Hiến pháp 2013 số 1 (free)

: 60
: 60 phút
Đề thi kiến thức chung ôn thi công chức số 01 bao gồm 60 câu trắc nghiệmHiến pháp năm 2013 . Làm bài và chấm điểm online.

Hướng dẫn làm bài

Hướng dẫn làm bài thi trắc nghiệm:

1. Đợi đến khi đến thời gian làm bài
2. Click vào nút "Bắt đầu làm bài" để tiến hành làm bài thi
3. Ở mỗi câu hỏi, chọn đáp án đúng
4. Hết thời gian làm bài, hệ thống sẽ tự thu bài. Bạn có thể nộp bài trước khi thời gian kết thúc bằng cách nhấn nút Nộp bài
Mặc dù câu hỏi và lời giải đã được biên soạn và kiểm tra kỹ lưỡng nhưng trong quá trình thực hiện có thể có sai sót. Mọi đóng góp ý kiến về nội dung và đáp án xin vui lòng comment ngay dưới từng đề thi hoặc inbox Fanpage. Xin trân trọng cảm ơn !

Câu hỏi 1: Công dân bao nhiêu tuổi trở lên có quyền bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân

Câu hỏi 2: Hiến pháp được thông qua khi có ít nhất:

Câu hỏi 3: Hiến pháp năm 2013 :

Câu hỏi 4: Theo Hiến pháp năm 2013, Chính phủ gồm:

Câu hỏi 5: Theo Hiến pháp năm 2013, thành phần kinh tế nào giữ vai trò chủ đạo.

Câu hỏi 6: Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở dưới có:

Câu hỏi 7: Theo Hiến pháp năm 2013, Mọi hành vi vi phạm Hiến pháp đều bị

Câu hỏi 8: Theo hiến pháp năm 2013, Đảng Cộng sản Việt Nam

Câu hỏi 9: Theo Hiến pháp năm 2013, Quốc hội có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây

Câu hỏi 10: Chủ thể nào giữ chức Chủ tịch Hội đồng quốc phòng và an ninh?

Câu hỏi 11: Theo Hiến pháp năm 2013, chủ thể nào tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. 

Câu hỏi 12: Theo Hiến pháp năm 2013, Cơ cấu, số lượng thành viên Chính phủ do .......quyết định.

Câu hỏi 13: Theo Hiến pháp năm 2013, Chính phủ có mấy nhiệm vụ và quyền hạn ?

Câu hỏi 14: Theo Hiến pháp năm 2013, Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thực hiện:

Câu hỏi 15: Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là:

Câu hỏi 16: Phát triển .......là quốc sách hàng đầu nhằm nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài.

Câu hỏi 17: Theo hiến pháp năm 2013, Đảng Cộng sản Việt Nam chịu trách nhiệm trước ....... về những quyết định của mình

Câu hỏi 18: Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là sự nghiệp của:

Câu hỏi 19: Chủ thể nào có quyền đề nghị làm Hiến pháp, sửa đổi Hiến pháp?

Câu hỏi 20: Theo Hiến pháp năm 2013, Quốc hội có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây

Câu hỏi 21: Theo Hiến pháp năm 2013, Chính phủ có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây

Câu hỏi 22: Theo Hiến pháp năm 2013, Người Việt Nam định cư ở nước ngoài là:

Câu hỏi 23: Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ ban hành ..... để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình

Câu hỏi 24: Theo Hiến pháp năm 2013, Nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế:

Câu hỏi 25: Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là:

Câu hỏi 26: Theo Hiến pháp năm 2013, Quốc hội là

Câu hỏi 27: Theo Hiến pháp năm 2013, Chính phủ làm việc theo chế độ:

Câu hỏi 28: Theo Hiến pháp năm 2013, chủ thể nào giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước?

Câu hỏi 29: Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân bị cử tri hoặc Quốc hội, Hội đồng nhân dân bãi nhiệm khi:

Câu hỏi 30: Chọn đáp án đúng nhất?

Câu hỏi 31: Hiến pháp năm 2013 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày:

Câu hỏi 32: Quốc hội quyết định việc làm Hiến pháp, sửa đổi Hiến pháp khi có ít nhất .... tổng số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành.

Câu hỏi 33: Các tổ chức của Đảng và đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hoạt động trong khuôn khổ:

Câu hỏi 34: Theo Hiến pháp năm 2013, chủ thể nào quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước?

Câu hỏi 35: Công dân bao nhiêu tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân

Câu hỏi 36: Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về ai ?

Câu hỏi 37: Chủ thể nào bảo đảm và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân

Câu hỏi 38: Công đoàn Việt Nam là:

Câu hỏi 39: Theo Hiến pháp 2013, Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là

Câu hỏi 40: Chủ thể nào soạn thảo, tổ chức lấy ý kiến Nhân dân và trình Quốc hội dự thảo Hiến pháp?

Câu hỏi 41: Theo Hiến pháp năm 2013, Mọi người có:

Câu hỏi 42: Theo Hiến pháp năm 2013, tội nào là tội nặng nhất.

Câu hỏi 43: Theo Hiến pháp 2013, Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bao gồm:

Câu hỏi 44: Công dân bao nhiêu tuổi trở lên có quyền biểu quyết khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân

Câu hỏi 45: Việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân được tiến hành theo nguyên tắc:

Câu hỏi 46: Theo Hiến pháp năm 2013, thủ tướng Chính phủ có mấy nhiệm vụ và quyền hạn ?

Câu hỏi 47: Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do ai làm chủ?

Câu hỏi 48: Theo hiến pháp năm 2013, Nhà nước Việt Nam thực hiện mục tiêu:

Câu hỏi 49: Nhà nước xây dựng .......cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại

Câu hỏi 50: Nhiệm kỳ của Chính phủ:

Câu hỏi 51: Quyền lực nhà nước là:

Câu hỏi 52: Theo Hiến pháp năm 2013, Chính phủ có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây

Câu hỏi 53: Theo Hiến pháp năm 2013, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận và các tổ chức xã hội khác hoạt động:

Câu hỏi 54: Nền tảng của Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là:

Câu hỏi 55: Theo hiến pháp năm 2013, Đảng Cộng sản Việt Nam:

Câu hỏi 56: Chính phủ chịu trách nhiệm trước Quốc hội và báo cáo công tác trước:

Câu hỏi 57: Theo hiến pháp năm 2013, Đảng Cộng sản Việt Nam là:

Câu hỏi 58: Công dân Việt Nam ở nước ngoài được:

Câu hỏi 59: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là:

Câu hỏi 60: Quốc kỳ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam:

  Ý kiến bạn đọc

CẬP NHẬT ĐỀ THI HÀNG NGÀY
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây