Hệ thống Trắc nghiệm Ôn thi  Công chức Số 1 Việt Nam
Hệ thống Trắc nghiệm Ôn thi  Công chức Số 1 Việt Nam
Đăng ký
học phí

Kiến thức chung

60 câu trắc nghiệm Hiến pháp 2013 số 1 (free)

: 60
: 60 phút
Đề thi kiến thức chung ôn thi công chức số 01 bao gồm 60 câu trắc nghiệmHiến pháp năm 2013 . Làm bài và chấm điểm online.

Hướng dẫn làm bài

Hướng dẫn làm bài thi trắc nghiệm:

1. Đợi đến khi đến thời gian làm bài
2. Click vào nút "Bắt đầu làm bài" để tiến hành làm bài thi
3. Ở mỗi câu hỏi, chọn đáp án đúng
4. Hết thời gian làm bài, hệ thống sẽ tự thu bài. Bạn có thể nộp bài trước khi thời gian kết thúc bằng cách nhấn nút Nộp bài
Mặc dù câu hỏi và lời giải đã được biên soạn và kiểm tra kỹ lưỡng nhưng trong quá trình thực hiện có thể có sai sót. Mọi đóng góp ý kiến về nội dung và đáp án xin vui lòng comment ngay dưới từng đề thi hoặc inbox Fanpage. Xin trân trọng cảm ơn !

Câu hỏi 1. Theo Hiến pháp năm 2013, Cơ cấu, số lượng thành viên Chính phủ do .......quyết định.

Câu hỏi 2. Theo Hiến pháp năm 2013, tội nào là tội nặng nhất.

Câu hỏi 3. Hiến pháp được thông qua khi có ít nhất:

Câu hỏi 4. Theo Hiến pháp năm 2013, Người Việt Nam định cư ở nước ngoài là:

Câu hỏi 5. Chủ thể nào bảo đảm và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân

Câu hỏi 6. Theo Hiến pháp năm 2013, thành phần kinh tế nào giữ vai trò chủ đạo.

Câu hỏi 7. Chọn đáp án đúng nhất?

Câu hỏi 8. Theo Hiến pháp năm 2013, Quốc hội có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây

Câu hỏi 9. Theo Hiến pháp năm 2013, Chính phủ có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây

Câu hỏi 10. Công dân Việt Nam ở nước ngoài được:

Câu hỏi 11. Theo hiến pháp năm 2013, Đảng Cộng sản Việt Nam:

Câu hỏi 12. Theo Hiến pháp năm 2013, Mọi hành vi vi phạm Hiến pháp đều bị

Câu hỏi 13. Chủ thể nào giữ chức Chủ tịch Hội đồng quốc phòng và an ninh?

Câu hỏi 14. Theo Hiến pháp năm 2013, Chính phủ gồm:

Câu hỏi 15. Quyền lực nhà nước là:

Câu hỏi 16. Theo Hiến pháp năm 2013, chủ thể nào quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước?

Câu hỏi 17. Theo Hiến pháp năm 2013, Nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế:

Câu hỏi 18. Quốc hội quyết định việc làm Hiến pháp, sửa đổi Hiến pháp khi có ít nhất .... tổng số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành.

Câu hỏi 19. Chủ thể nào có quyền đề nghị làm Hiến pháp, sửa đổi Hiến pháp?

Câu hỏi 20. Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở dưới có:

Câu hỏi 21. Theo hiến pháp năm 2013, Đảng Cộng sản Việt Nam là:

Câu hỏi 22. Việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân được tiến hành theo nguyên tắc:

Câu hỏi 23. Công đoàn Việt Nam là:

Câu hỏi 24. Hiến pháp năm 2013 :

Câu hỏi 25. Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là sự nghiệp của:

Câu hỏi 26. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là:

Câu hỏi 27. Theo Hiến pháp năm 2013, Chính phủ có mấy nhiệm vụ và quyền hạn ?

Câu hỏi 28. Chủ thể nào soạn thảo, tổ chức lấy ý kiến Nhân dân và trình Quốc hội dự thảo Hiến pháp?

Câu hỏi 29. Chính phủ chịu trách nhiệm trước Quốc hội và báo cáo công tác trước:

Câu hỏi 30. Nhiệm kỳ của Chính phủ:

Câu hỏi 31. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do ai làm chủ?

Câu hỏi 32. Công dân bao nhiêu tuổi trở lên có quyền biểu quyết khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân

Câu hỏi 33. Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ ban hành ..... để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình

Câu hỏi 34. Theo hiến pháp năm 2013, Nhà nước Việt Nam thực hiện mục tiêu:

Câu hỏi 35. Theo hiến pháp năm 2013, Đảng Cộng sản Việt Nam

Câu hỏi 36. Theo Hiến pháp năm 2013, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận và các tổ chức xã hội khác hoạt động:

Câu hỏi 37. Theo Hiến pháp năm 2013, Mọi người có:

Câu hỏi 38. Theo Hiến pháp năm 2013, thủ tướng Chính phủ có mấy nhiệm vụ và quyền hạn ?

Câu hỏi 39. Theo Hiến pháp năm 2013, chủ thể nào tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. 

Câu hỏi 40. Theo Hiến pháp năm 2013, Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thực hiện:

Câu hỏi 41. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là:

Câu hỏi 42. Theo hiến pháp năm 2013, Đảng Cộng sản Việt Nam chịu trách nhiệm trước ....... về những quyết định của mình

Câu hỏi 43. Theo Hiến pháp năm 2013, chủ thể nào giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước?

Câu hỏi 44. Theo Hiến pháp năm 2013, Chính phủ có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây

Câu hỏi 45. Nền tảng của Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là:

Câu hỏi 46. Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân bị cử tri hoặc Quốc hội, Hội đồng nhân dân bãi nhiệm khi:

Câu hỏi 47. Các tổ chức của Đảng và đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hoạt động trong khuôn khổ:

Câu hỏi 48. Theo Hiến pháp năm 2013, Quốc hội là

Câu hỏi 49. Theo Hiến pháp 2013, Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bao gồm:

Câu hỏi 50. Hiến pháp năm 2013 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày:

Câu hỏi 51. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là:

Câu hỏi 52. Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về ai ?

Câu hỏi 53. Nhà nước xây dựng .......cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại

Câu hỏi 54. Công dân bao nhiêu tuổi trở lên có quyền bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân

Câu hỏi 55. Công dân bao nhiêu tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân

Câu hỏi 56. Theo Hiến pháp 2013, Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là

Câu hỏi 57. Theo Hiến pháp năm 2013, Quốc hội có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây

Câu hỏi 58. Phát triển .......là quốc sách hàng đầu nhằm nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài.

Câu hỏi 59. Theo Hiến pháp năm 2013, Chính phủ làm việc theo chế độ:

Câu hỏi 60. Quốc kỳ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam:

  Ý kiến bạn đọc

CẬP NHẬT ĐỀ THI HÀNG NGÀY
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây