Hệ thống Trắc nghiệm Ôn thi  Công chức Số 1 Việt Nam
Hệ thống Trắc nghiệm Ôn thi  Công chức Số 1 Việt Nam
Đăng ký
học phí

Đề thi công chức Tiếng Anh A1 (Bậc 1) số 1 (Free)

: 30
: 30 phút
Đề thi công chức Tiếng Anh A1 (Bậc 1) số 1 (Free)
Đề trắc nghiệm Tiếng Anh công chức A1 ( bậc 1) số 1 theo chuẩn của Bộ Nội vụ trên máy tính bao gồm 30 câu: 15 câu trắc nghiệm, 10 câu đục lỗ, 5 câu đọc hiểu. Làm bài và chấm điểm online

Hướng dẫn làm bài

Hướng dẫn làm bài thi trắc nghiệm:

1. Đợi đến khi đến thời gian làm bài
2. Click vào nút "Bắt đầu làm bài" để tiến hành làm bài thi
3. Ở mỗi câu hỏi, chọn đáp án đúng
4. Hết thời gian làm bài, hệ thống sẽ tự thu bài. Bạn có thể nộp bài trước khi thời gian kết thúc bằng cách nhấn nút Nộp bài
Mặc dù câu hỏi và lời giải đã được biên soạn và kiểm tra kỹ lưỡng nhưng trong quá trình thực hiện có thể có sai sót. Mọi đóng góp ý kiến về nội dung và đáp án xin vui lòng comment ngay dưới từng đề thi hoặc inbox Fanpage. Xin trân trọng cảm ơn !
Câu hỏi 1. ________ grade are you in?
Câu hỏi 2. Hoa lives ______Ha Noi, ______ 12 Tran Hung Dao Street.
Câu hỏi 3. Hung _______ from Hanoi but he is staying with his relatives in Ho Chi Minh City at the moment.
Câu hỏi 4. – "Hi, Phong. Nice to meet you again!"- "Hi, Kha. Nice to meet you, ______."
Câu hỏi 5. __________ is from your house to the post office?
Câu hỏi 6. How __________ rice do you want?
Câu hỏi 7. "What's your ___________, Hoa?" "- It's Pham. My middle name is Thi."
Câu hỏi 8. Would you like _______ a movie?
Câu hỏi 9. Hoa has lots of friends in Hue but she ________ any friends in Ha Noi.
Câu hỏi 10. Lan is in my class. She is my _______.
Câu hỏi 11. Her old school is ________ than her new school.
Câu hỏi 12. What are you..................? -I'm playing soccer.
Câu hỏi 13. Peter........to Linda about his vacation last week.
Câu hỏi 14. ............is the matter with you? – I have a toothache.
Câu hỏi 15. What does he look..............................? – He is fat and short.
Câu hỏi 16. Thu is a new student in class 7 B. She is from Da Nang and her parents still live there. She lives with her uncle and aunt in Ho Chi Minh City. Her school is not far from her house – about one kilometer, so she goes to school by bike. Her new school is bigger than her old. There are a lot of students in her new school. But she doesn't have many friends. She is unhappy. She misses her parents and her friends in Da Nang. Câu 16: Where is Thu from?
Câu hỏi 17. Where does she live?
Câu hỏi 18. How does she go to school?
Câu hỏi 19. Does she have a lot of friends in Ho Chi Minh City?
Câu hỏi 20. Why is Thu unhappy?
Câu hỏi 21. 35 Newton Drive
London SW6
5th October
Dear Jane, (21)…………….are you? I’m fine. I’m in London, (22)…………….the International School of English. I’m in (23)…………….7A with eleven other students. They (24)…………….all from different countries – France, Argentina, Thailand, Spain and Japan. Our teacher’s (25)……………. is John Smith. He is very nice. He’s funny and he’s a very good (26)…………….
My new (27)……………. is at the top of the letter. I (28)…………….with an English family, the Browns. Mr. and Mrs. Brown (29)…………….three children. Thomas is fifteen, Andrew is thirteen and Catherine is nine. They’re (30)…………….friendly, but it isn’t easy to understand them!
Write to me soon.
Love,
Dane
Câu hỏi 22. .
Câu hỏi 23. .
Câu hỏi 24. .
Câu hỏi 25. .
Câu hỏi 26. .
Câu hỏi 27. .
Câu hỏi 28. .
Câu hỏi 29. .
Câu hỏi 30. .
Quảng cáo nhỏ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây