Hệ thống Trắc nghiệm Ôn thi  Công chức Số 1 Việt Nam
Hệ thống Trắc nghiệm Ôn thi  Công chức Số 1 Việt Nam
Đăng ký
học phí

16 câu trắc nghiệm Quyết định 508/QĐ-TTg chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 số 2

: 16
: 16 phút

Hướng dẫn làm bài

Hướng dẫn làm bài thi trắc nghiệm:

1. Đợi đến khi đến thời gian làm bài
2. Click vào nút "Bắt đầu làm bài" để tiến hành làm bài thi
3. Ở mỗi câu hỏi, chọn đáp án đúng
4. Hết thời gian làm bài, hệ thống sẽ tự thu bài. Bạn có thể nộp bài trước khi thời gian kết thúc bằng cách nhấn nút Nộp bài
Mặc dù câu hỏi và lời giải đã được biên soạn và kiểm tra kỹ lưỡng nhưng trong quá trình thực hiện có thể có sai sót. Mọi đóng góp ý kiến về nội dung và đáp án xin vui lòng comment ngay dưới từng đề thi hoặc inbox Fanpage. Xin trân trọng cảm ơn !
Câu hỏi 1. Theo Quyết định 508/QĐ-TTG 2022 chiến lược cải cách hệ thống thuế đến 2030, giải pháp thực hiện chiến lược về cải cách chính sách thuế đối với thuế thu nhập doanh nghiệp là?
Câu hỏi 2. Theo Quyết định 508/QĐ-TTG 2022 chiến lược cải cách hệ thống thuế đến 2030, mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể về cải cách quản lý thuế đến năm 2030 là:
Câu hỏi 3. Theo Quyết định 508/QĐ-TTG 2022 chiến lược cải cách hệ thống thuế đến 2030, Bộ Tài chính có trách nhiệm là?
Câu hỏi 4. Theo Quyết định 508/QĐ-TTG 2022 chiến lược cải cách hệ thống thuế đến 2030, giải pháp thực hiện chiến lược về cải cách chính sách thuế đối với thuế thu nhập cá nhân là?
Câu hỏi 5. Theo Quyết định 508/QĐ-TTG 2022 chiến lược cải cách hệ thống thuế đến 2030, giải pháp thực hiện chiến lược về cải cách chính sách thuế đối với thuế thu nhập cá nhân là?
Câu hỏi 6. Theo Quyết định 508/QĐ-TTG 2022 chiến lược cải cách hệ thống thuế đến 2030, giải pháp thực hiện chiến lược về cải cách chính sách thuế đối với thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu là?
Câu hỏi 7. Theo Quyết định 508/QĐ-TTG 2022 chiến lược cải cách hệ thống thuế đến 2030, giải pháp thực hiện chiến lược về cải cách quản lý thuế là?
Câu hỏi 8. Theo Quyết định 508/QĐ-TTG 2022 chiến lược cải cách hệ thống thuế đến 2030, mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể về cải cách quản lý thuế đến năm 2030 là:
Câu hỏi 9. Theo Quyết định 508/QĐ-TTG 2022 chiến lược cải cách hệ thống thuế đến 2030, giải pháp thực hiện chiến lược về cải cách chính sách thuế đối với thuế tiêu thụ đặc biệt là?
Câu hỏi 10. Theo Quyết định 508/QĐ-TTG 2022 chiến lược cải cách hệ thống thuế đến 2030, giải pháp thực hiện chiến lược về cải cách chính sách thuế đối với thuế giá trị gia tăng là?
Câu hỏi 11. Theo Quyết định 508/QĐ-TTG 2022 chiến lược cải cách hệ thống thuế đến 2030, mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể về cải cách quản lý thuế đến năm 2025 là:
Câu hỏi 12. Theo Quyết định 508/QĐ-TTG 2022 chiến lược cải cách hệ thống thuế đến 2030, giải pháp thực hiện chiến lược về cải cách chính sách thuế đối với thuế giá trị gia tăng là?
Câu hỏi 13. Theo Quyết định 508/QĐ-TTG 2022 chiến lược cải cách hệ thống thuế đến 2030, mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể về cải cách quản lý thuế đến năm 2025 là:
Câu hỏi 14. Theo Quyết định 508/QĐ-TTG 2022 chiến lược cải cách hệ thống thuế đến 2030, mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể về cải cách quản lý thuế đến năm 2030 là:
Câu hỏi 15. Theo Quyết định 508/QĐ-TTG 2022 chiến lược cải cách hệ thống thuế đến 2030, Kinh phí triển khai thực hiện Chiến lược được trích từ:
Câu hỏi 16. Theo Quyết định 508/QĐ-TTG 2022 chiến lược cải cách hệ thống thuế đến 2030, mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể về cải cách quản lý thuế đến năm 2030 là:

Đề thi mới hơn

Đề thi cũ hơn

Quảng cáo nhỏ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây