Hệ thống Trắc nghiệm Ôn thi  Công chức Số 1 Việt Nam
Hệ thống Trắc nghiệm Ôn thi  Công chức Số 1 Việt Nam
Đăng ký
học phí

20 câu trắc nghiệm nghị quyết 18-NQ/TW số 5 Free

: 20
: 20 phút
20 câu trắc nghiệm nghị quyết 18-NQ/TW số 5 Free
20 câu hỏi trắc nghiệm nghị quyết 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị số 5 free. Làm và chấm điểm online

Hướng dẫn làm bài

Hướng dẫn làm bài thi trắc nghiệm:

1. Đợi đến khi đến thời gian làm bài
2. Click vào nút "Bắt đầu làm bài" để tiến hành làm bài thi
3. Ở mỗi câu hỏi, chọn đáp án đúng
4. Hết thời gian làm bài, hệ thống sẽ tự thu bài. Bạn có thể nộp bài trước khi thời gian kết thúc bằng cách nhấn nút Nộp bài
Mặc dù câu hỏi và lời giải đã được biên soạn và kiểm tra kỹ lưỡng nhưng trong quá trình thực hiện có thể có sai sót. Mọi đóng góp ý kiến về nội dung và đáp án xin vui lòng comment ngay dưới từng đề thi hoặc inbox Fanpage. Xin trân trọng cảm ơn !
Câu hỏi 1. Mục tiêu cụ thể của Nghị quyết Số: 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Từ năm 2021 đến năm 2030 là:
Câu hỏi 2. “Rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác của các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của cấp uỷ từ Trung ương đến địa phương..“ là
Câu hỏi 3. Mục tiêu cụ thể của Nghị quyết Số: 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Từ năm 2021 đến năm 2030 là:
Câu hỏi 4. “Nghiên cứu đổi mới, hoàn thiện mô hình tổ chức đảng trong các doanh nghiệp nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập để tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của Đảng và quản lý chặt chẽ đội ngũ đảng viên.“ là
Câu hỏi 5. Mục tiêu tổng quát của Nghị quyết Số: 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương là:
Câu hỏi 6. Theo Nghị quyết Số: 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương, “ Cơ bản hoàn thành việc sắp xếp thu gọn các đơn vị hành chính cấp huyện, xã và thôn, tổ dân phố theo tiêu chuẩn quy định.” Là:
Câu hỏi 7. “Thực hiện thống nhất văn phòng cấp uỷ phục vụ chung các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp uỷ cấp tỉnh; trưởng ban tuyên giáo đồng thời là giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện. Cơ bản hợp nhất văn phòng cấp uỷ với văn phòng hội đồng nhân dân, uỷ ban nhân dân cấp huyện ở những nơi có đủ điều kiện.“ là
Câu hỏi 8. Theo Nghị quyết Số: 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương, “Sắp xếp thu gọn hợp lý các đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt 50% tiêu chuẩn theo quy định về quy mô dân số, diện tích tự nhiên và giảm số lượng thôn, tổ dân phố” Là:
Câu hỏi 9. Mục tiêu cụ thể của Nghị quyết Số: 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương đến năm 2021 là:
Câu hỏi 10. Theo Nghị quyết Số: 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương, chủ thể nào tổ chức học tập quán triệt, chủ động xây dựng kế hoạch, đề án cụ thể để thực hiện Nghị quyết ở cấp mình.
Câu hỏi 11. Theo Nghị quyết Số: 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương, “ Thực hiện Đảng thống nhất lãnh đạo xây dựng và quản lý tổ chức bộ máy, biên chế của toàn hệ thống chính trị, ở Trung ương trực tiếp là Bộ Chính trị, ở địa phương trực tiếp là ban thường vụ cấp uỷ cấp tỉnh..” Là:
Câu hỏi 12. “ Đối với các đảng uỷ khối doanh nghiệp, tiếp tục nghiên cứu, tổ chức lại cho phù hợp với điều kiện mới ở cả Trung ương, địa phương nhằm nâng cao tính thực chất và hiệu quả hoạt động.“ là
Câu hỏi 13. Mục tiêu cụ thể của Nghị quyết Số: 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương đến năm 2021 là:
Câu hỏi 14. Theo Nghị quyết Số: 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương, “Công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học về tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị chưa được coi trọng và chưa được tiến hành một cách căn cơ, bài bản, thiết thực; công tác sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, khen thưởng chưa kịp thời.” Là:
Câu hỏi 15. “ Sắp xếp lại tổ chức bộ máy, đổi mới cơ chế hoạt động của các ban bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ cán bộ theo hướng chuyển giao cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ y, bác sĩ cho cơ sở y tế và sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, viên chức cho phù hợp.“ là
Câu hỏi 16. Mục tiêu tổng quát của Nghị quyết Số: 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương là:
Câu hỏi 17. “ Đẩy mạnh xây dựng tổ chức đảng và phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài nhà nước.“ là
Câu hỏi 18. “Cơ bản thực hiện mô hình bí thư cấp uỷ đồng thời là chủ tịch hội đồng nhân dân các cấp; thực hiện bí thư cấp uỷ đồng thời là chủ tịch uỷ ban nhân dân cấp huyện, cấp xã ở những nơi có đủ điều kiện..“ là
Câu hỏi 19. “Nhanh chóng khắc phục tình trạng thôn, tổ dân phố chưa có tổ chức đảng và sơ kết, đánh giá vai trò trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố không phải là đảng viên để có giải pháp phù hợp trong việc bố trí, giới thiệu đảng viên ứng cử..“ là
Câu hỏi 20. Theo Nghị quyết Số: 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương, “Giảm tối thiểu 10% biên chế so với năm 2015..” Là:
Quảng cáo nhỏ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây