Hệ thống Trắc nghiệm Ôn thi  Công chức Số 1 Việt Nam
Hệ thống Trắc nghiệm Ôn thi  Công chức Số 1 Việt Nam
Đăng ký
học phí

26 câu trắc nghiệm nghị định 112/2011 và 34/2019/NĐ-CP số 5 Free

: 26
: 26 phút
26 câu trắc nghiệm nghị định 112/2011 và 34/2019/NĐ-CP số 5 Free
20 câu trắc nghiệm Nghị định số 112/2011/NĐ-CP và Nghị định số 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ Về công chức xã, phường, thị trấn. Đề số 05

Nghị định số 112/2011/NĐ-CP của Chính phủ : Về công chức xã, phường, thị trấn

Nghị định số 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố

 

Hướng dẫn làm bài

Hướng dẫn làm bài thi trắc nghiệm:

1. Đợi đến khi đến thời gian làm bài
2. Click vào nút "Bắt đầu làm bài" để tiến hành làm bài thi
3. Ở mỗi câu hỏi, chọn đáp án đúng
4. Hết thời gian làm bài, hệ thống sẽ tự thu bài. Bạn có thể nộp bài trước khi thời gian kết thúc bằng cách nhấn nút Nộp bài
Mặc dù câu hỏi và lời giải đã được biên soạn và kiểm tra kỹ lưỡng nhưng trong quá trình thực hiện có thể có sai sót. Mọi đóng góp ý kiến về nội dung và đáp án xin vui lòng comment ngay dưới từng đề thi hoặc inbox Fanpage. Xin trân trọng cảm ơn !
Câu hỏi 1. Theo Nghị định 112/2011/NĐ-CP công chức xã phường thị trấnNghị định số 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, Chủ thể nào quyết định việc điều động, tiếp nhận công chức cấp xã từ xã, phường, thị trấn này sang làm việc ở xã, phường, thị trấn khác trong cùng một đơn vị hành chính cấp huyện ( trừ Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã và Trưởng Công an xã)?
Câu hỏi 2. Theo Nghị định 112/2011/NĐ-CP công chức xã phường thị trấnNghị định số 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, Điểm ưu tiên trong thi tuyển hoặc xét tuyển công chức cấp xã đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ là?
Câu hỏi 3. Theo Nghị định 112/2011/NĐ-CP công chức xã phường thị trấnNghị định số 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, Công chức cấp xã được hưởng chế độ thôi việc trong các trường hợp sau:
Câu hỏi 4. Theo Nghị định 112/2011/NĐ-CP công chức xã phường thị trấnNghị định số 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, Nội dung quản lý công chức cấp xã:
Câu hỏi 5. Theo Nghị định 112/2011/NĐ-CP công chức xã phường thị trấnNghị định số 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, “ Quy định tiêu chuẩn, chức danh công chức cấp xã. “Là nội dung của
Câu hỏi 6. Theo Nghị định 112/2011/NĐ-CP công chức xã phường thị trấnNghị định số 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện được tuyển dụng không qua thi tuyển, xét tuyển đối với các trường hợp đc bit sau:
Câu hỏi 7. Theo Nghị định 112/2011/NĐ-CP công chức xã phường thị trấnNghị định số 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, Trường hợp tổ chức thi vòng 1 trên máy vi tính thì nội dung thi trắc nghiệm không có phần thi nào?
Câu hỏi 8. Theo Nghị định 112/2011/NĐ-CP công chức xã phường thị trấnNghị định số 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, Trong thời hạn chậm nhất là bao nhiêu ngày, kể từ ngày có quyết định tuyển dụng, người được tuyển dụng vào công chức cấp xã phải đến cơ quan nhận việc, trừ trường hợp quyết định tuyển dụng quy định thời hạn khác?
Câu hỏi 9. Theo Nghị định 112/2011/NĐ-CP công chức xã phường thị trấnNghị định số 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức cấp xã thì:
Câu hỏi 10. Theo Nghị định 112/2011/NĐ-CP công chức xã phường thị trấnNghị định số 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, Chủ thể nào quyết định việc điều động, tiếp nhận công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã theo phân cấp quản lý công chức của địa phương?
Câu hỏi 11. Theo Nghị định 112/2011/NĐ-CP công chức xã phường thị trấnNghị định số 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, Điểm ưu tiên trong thi tuyển hoặc xét tuyển công chức cấp xã đối với sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệplà?
Câu hỏi 12. Theo Nghị định 112/2011/NĐ-CP công chức xã phường thị trấnNghị định số 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện được tuyển dụng không qua thi tuyển, xét tuyển đối với các trường hợp đc bit sau:
Câu hỏi 13. Theo Nghị định 112/2011/NĐ-CP công chức xã phường thị trấnNghị định số 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, Nội dung quản lý công chức cấp xã:
Câu hỏi 14. Theo Nghị định 112/2011/NĐ-CP công chức xã phường thị trấnNghị định số 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, Chủ thể nào quyết định việc điều động, tiếp nhận công chức cấp xã từ xã, phường, thị trấn của cấp huyện này chuyển sang làm việc ở xã, phường, thị trấn của cấp huyện khác trong cùng 1 cấp tỉnh ( trừ Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã và Trưởng Công an xã)?
Câu hỏi 15. Theo Nghị định 112/2011/NĐ-CP công chức xã phường thị trấnNghị định số 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng có trách nhiệm tổ chức chấm phúc khảo và công bố kết quả chấm phúc khảo chậm nhất là bao nhiêu ngày sau ngày hết thời hạn nhận đơn phúc khảo theo quy định?
Câu hỏi 16. Theo Nghị định 112/2011/NĐ-CP công chức xã phường thị trấnNghị định số 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện thông báo bằng văn bản về thời điểm nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí cho công chức trước mấy tháng tháng?
Câu hỏi 17. Theo Nghị định 112/2011/NĐ-CP công chức xã phường thị trấnNghị định số 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, Miễn phần thi tin học (vòng 1) đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp nào sau đây:
Câu hỏi 18. Theo Nghị định 112/2011/NĐ-CP công chức xã phường thị trấnNghị định số 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, Nội dung quản lý công chức cấp xã:
Câu hỏi 19. Theo Nghị định 112/2011/NĐ-CP công chức xã phường thị trấnNghị định số 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định cho công chức cấp xã nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí trước mấy tháng, tính đến thời điểm nghỉ hưu theo quy định ?
Câu hỏi 20. Theo Nghị định 112/2011/NĐ-CP công chức xã phường thị trấnNghị định số 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, Chủ thể nào quyết định xếp loại công chức cấp xã?
Câu hỏi 21. Theo Nghị định 112/2011/NĐ-CP công chức xã phường thị trấnNghị định số 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, Có mấy nội dung quản lý công chức cấp xã:
Câu hỏi 22. Theo Nghị định 112/2011/NĐ-CP công chức xã phường thị trấnNghị định số 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, Chủ thể nào xem xét, quyết định việc điều động, tiếp nhận công chức cấp xã ra ngoài tỉnh và từ tỉnh khác đến sau khi có ý kiến bằng văn bản của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh( trừ Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã và Trưởng Công an xã)?
Câu hỏi 23. Theo Nghị định 112/2011/NĐ-CP công chức xã phường thị trấnNghị định số 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, Kết quả thi Vòng 1 được xác định theo số câu hỏi trả lời đúng cho từng phần thi quy định, nếu trả lời đúng từ bao nhiêu số câu hỏi trở lên cho tng phn thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2 theo quy định?
Câu hỏi 24. Theo Nghị định 112/2011/NĐ-CP công chức xã phường thị trấnNghị định số 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, Chủ thể nào quyết định điều động công chức Trưởng Công an xã?
Câu hỏi 25. Theo Nghị định 112/2011/NĐ-CP công chức xã phường thị trấnNghị định số 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, “Xây dựng quy hoạch công chức cấp xã. “Là nội dung của
Câu hỏi 26. Theo Nghị định 112/2011/NĐ-CP công chức xã phường thị trấnNghị định số 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã có nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:
Quảng cáo nhỏ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây