Hệ thống trắc nghiệm ôn thi  Công chức,  Viên chức Số 1 Việt Nam
Hệ thống trắc nghiệm ôn thi  Công chức,  Viên chức Số 1 Việt Nam
Đăng ký
học phí

857 câu hỏi trắc nghiệm thi công chức Thành ủy Hà Nội 2023

Thứ hai - 10/07/2023 12:10

Tài liệu biên soạn theo Thông báo số 02/TB-HĐTD ngày 04/7/2023 của Hội đồng tuyển dụng Thành ủy Hà Nội thông báo thi tuyển và nội dung tài liệu ôn tập vòng 1, kỳ tuyển dụng viên chức, công chức khối Đảng, đoàn thể thành phố Hà Nội năm 2023
 

I. Đối với vị trí việc làm công chức (đã xong): 857 CÂU TRẮC NGHIỆM

1. Luật Cán bộ, công chức năm 2008, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức, viên chức năm 2019 (phần về công chức): 108 câu trắc  nghiệm

2. Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (phần về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị): 60 câu trắc nghiệm

3. Nghị quyết, kết luận các Hội nghị Trung ương khóa XIII của Đảng, gồm:

+ Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”: 31 câu trắc nghiệm
+ Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới: 47 câu trắc nghiệm
+ Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới: 45 câu trắc nghiệm
+ Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 17/11/2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới: 50 câu trắc nghiệm

4. Bộ Nội vụ: Tài liệu bồi dưỡng chương trình ngạch chuyên viên  và tương đương  (ban hành kèm theo quyết định 420/QĐ-BNV ngày 02/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ), gồm 3 chuyên đề:

+ Chuyên đề nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong hệ thống chính trị: 65 câu trắc  nghiệm

+ Chuyên đề tổng quan về hành chính nhà nước: 57 câu trắc  nghiệm

+ Chuyên đề công vụ, công chức: 73 câu trắc  nghiệm

5. Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức: 60 câu trắc nghiệm

6. Nghị quyết số 76/NQ-CP Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030: 105 câu trắc nghiệm

7. Nghị quyết 04/NQ-CP, ngày 10/01/2022 của Chính phủ về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước: 27 câu trắc nghiệm

8. Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2020-2025: 65 câu trắc nghiệm

9.  Chương trình 01-CTr/TU, ngày 17/3/2021 của Thành ủy Hà Nội về tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính, giai đoạn 2021-2025: 64 câu trắc nghiệm

ÔN THI CÔNG CHỨC HÀ NỘI 2023: 499k

- 01 Tài khoản trên web tracnghiemcongchuc.com: Làm và chấm điểm online trên điện thoại, máy tính tiện lợi để ôn thi vòng 1 môn Kiến thức chung , Tiếng Anh ( Từ bậc 1,2,3,4)....( Làm tuốt tuồn tuột đề trắc nghiệm có trên web nhé ) làm đến lúc thi xong công chức hà nội

- Bản mềm file PDF toàn bộ câu hỏi như trên→ (Mua lẻ tài liệu PDF giá 319k)

(Liên hệ Zalo 0973653492  hoặc Chát Fanpage)
PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN* Tên người thụ hưởng: Nguyen Luong Tan - Vietinbank: 103005815214
 * Nội dung chuyển khoản ghi: Địa chỉ email của bạn

 

II. Đối với vị trí việc làm viên chức (đã xong): 826 CÂU TRẮC NGHIỆM

1.  Luật số 52/2019/QH14 của Quốc hội: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức: 188 câu trắc  nghiệm

2. Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (phần về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị): 60 câu trắc nghiệm
3. 
Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập: 156 câu trắc nghiệm
4. Nghị định số 120/2020/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập: 54 câu trắc nghiệm
5. Nghị định số 106/2020/NĐ-CP của Chính phủ: Về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập:36 câu trắc nghiệm
6. Nghị định số 115/2020/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức: 27 câu trắc nghiệm: 191 câu trắc nghiệm
7. Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập: 76 câu trắc nghiệm
8. Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2020-2025: 65 câu trắc nghiệm
9. Chương trình 01-CTr/TU, ngày 17/3/2021 của Thành ủy Hà Nội về tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính, giai đoạn 2021-2025: 64 câu trắc nghiệm

ÔN THI VIÊN CHỨC HÀ NỘI 2023: 499k

- 01 Tài khoản trên web tracnghiemcongchuc.com: Làm và chấm điểm online trên điện thoại, máy tính tiện lợi để ôn thi vòng 1 môn Kiến thức chung , Tiếng Anh ( Từ bậc 1,2,3,4)....( Làm tuốt tuồn tuột đề trắc nghiệm có trên web nhé ) làm đến lúc thi xong công chức hà nội

- Bản mềm file PDF toàn bộ câu hỏi như trên→ (Mua lẻ tài liệu PDF giá 319k)

(Liên hệ Zalo 0973653492  hoặc Chát Fanpage)
PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN* Tên người thụ hưởng: Nguyen Luong Tan - Vietinbank: 103005815214
 * Nội dung chuyển khoản ghi: Địa chỉ email của bạn


Tác giả: tân

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn https://tracnghiemcongchuc.com/  là vi phạm bản quyền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Quảng cáo nhỏ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây