Hệ thống Trắc nghiệm Ôn thi  Công chức Số 1 Việt Nam
Hệ thống Trắc nghiệm Ôn thi  Công chức Số 1 Việt Nam
Đăng ký
học phí

20 câu trắc nghiệm Luật Tổ chức Quốc hội số 1

: 20
: 20 phút
20 câu trắc nghiệm Luật Tổ chức Quốc hội số 1

Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, được sửa đổi, bổ sung bởi:

Luật số 65/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.

Hướng dẫn làm bài

Hướng dẫn làm bài thi trắc nghiệm:

1. Đợi đến khi đến thời gian làm bài
2. Click vào nút "Bắt đầu làm bài" để tiến hành làm bài thi
3. Ở mỗi câu hỏi, chọn đáp án đúng
4. Hết thời gian làm bài, hệ thống sẽ tự thu bài. Bạn có thể nộp bài trước khi thời gian kết thúc bằng cách nhấn nút Nộp bài
Mặc dù câu hỏi và lời giải đã được biên soạn và kiểm tra kỹ lưỡng nhưng trong quá trình thực hiện có thể có sai sót. Mọi đóng góp ý kiến về nội dung và đáp án xin vui lòng comment ngay dưới từng đề thi hoặc inbox Fanpage. Xin trân trọng cảm ơn !
Câu hỏi 1. Chủ thể nào có quyền đề nghị Quốc hội xem xét, quyết định việc làm Hiến pháp hoặc sửa đổi Hiến pháp?
Câu hỏi 2. Quốc hội giám sát tối cao hoạt động của chủ thể nào sau?
Câu hỏi 3. Vị trí, chức năng của Quốc hội:
Câu hỏi 4. Vị trí, chức năng của Quốc hội:
Câu hỏi 5. Việc kéo dài nhiệm kỳ của một khóa Quốc hội không được quá bao nhiêu tháng, trừ trường hợp có chiến tranh.?
Câu hỏi 6. Sau khi được bầu, Chức danh nào sau phải tuyên thệ trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp?
Câu hỏi 7. Nhiệm kỳ của mỗi khóa Quốc hội là …….. năm
Câu hỏi 8. Quốc hội quyết định chính sách nào sau đây?
Câu hỏi 9. Quốc hội làm việc theo chế độ nào?
Câu hỏi 10. Quốc hội bầu chức danh nào sau đây trong bộ máy nhà nước:
Câu hỏi 11. Quốc hội quyết định theo nguyên tắc nào?
Câu hỏi 12. Chủ thể nào có quyền đề nghị Quốc hội xem xét, quyết định việc làm Hiến pháp hoặc sửa đổi Hiến pháp?
Câu hỏi 13. Vị trí, chức năng của Quốc hội:
Câu hỏi 14. Hiệu quả hoạt động của Quốc hội được bảo đảm bằng hiệu quả của hoạt động nào sau?
Câu hỏi 15. Quốc hội giám sát tối cao hoạt động của chủ thể nào sau?
Câu hỏi 16. Chủ thể nào giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước?
Câu hỏi 17. Chủ thể nào có quyền đề nghị Quốc hội xem xét, quyết định việc làm Hiến pháp hoặc sửa đổi Hiến pháp?
Câu hỏi 18. Quốc hội quyết định chính sách nào sau đây?
Câu hỏi 19. Vị trí, chức năng của Quốc hội:
Câu hỏi 20. Trong trường hợp đặc biệt, nếu được ít nhất bao nhiêu tổng số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành thì Quốc hội quyết định rút ngắn hoặc kéo dài nhiệm kỳ của mình?
Quảng cáo nhỏ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây