Hệ thống Trắc nghiệm Ôn thi  Công chức Số 1 Việt Nam
Hệ thống Trắc nghiệm Ôn thi  Công chức Số 1 Việt Nam
Đăng ký
học phí

30 câu trắc nghiệm luật tổ chức chính quyền địa phương số 1( free)

: 30
: 30 phút
30 câu trắc nghiệm luật tổ chức chính quyền địa phương số 1( free)
30 câu Trắc nghiệm ôn thi công chức Luật tổ chức chính quyền địa phương số 1 - VBHN 22/VBHN-VPQH năm 2019. Làm và chấm điểm online

Hướng dẫn làm bài

Hướng dẫn làm bài thi trắc nghiệm:

1. Đợi đến khi đến thời gian làm bài
2. Click vào nút "Bắt đầu làm bài" để tiến hành làm bài thi
3. Ở mỗi câu hỏi, chọn đáp án đúng
4. Hết thời gian làm bài, hệ thống sẽ tự thu bài. Bạn có thể nộp bài trước khi thời gian kết thúc bằng cách nhấn nút Nộp bài
Mặc dù câu hỏi và lời giải đã được biên soạn và kiểm tra kỹ lưỡng nhưng trong quá trình thực hiện có thể có sai sót. Mọi đóng góp ý kiến về nội dung và đáp án xin vui lòng comment ngay dưới từng đề thi hoặc inbox Fanpage. Xin trân trọng cảm ơn !
Câu hỏi 1. Đâu là tiêu chí để Phân loại đơn vị hành chính
Câu hỏi 2. Chủ thể nào quy định cụ thể tiêu chuẩn của từng tiêu chí, thẩm quyền, thủ tục phân loại đơn vị hành chính.
Câu hỏi 3. Thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị hành chính loại
Câu hỏi 4. Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh có bao nhiêu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân?
Câu hỏi 5. Đơn vị hành chính cấp tỉnh được phân thành mấy loại
Câu hỏi 6. Chủ thể nào được mời tham dự các kỳ họp Hội đồng nhân dân, phiên họp Ủy ban nhân dân cùng cấp khi bàn về các vấn đề có liên quan.
Câu hỏi 7. Phân loại đơn vị hành chính phải dựa trên các tiêu chí về
Câu hỏi 8. Các đơn vị hành chính của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam gồm có mấy loại:
Câu hỏi 9. Nhiệm kỳ của Thường trực Hội đồng nhân dânbao nhiêu lâu ?
Câu hỏi 10. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương
Câu hỏi 11. Đâu không phải là đơn vị hành chính của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam:
Câu hỏi 12. Tỉnh miền núi, vùng cao có từ năm trăm nghìn dân trở xuống được bầu bao nhiêu đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh?
Câu hỏi 13. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương
Câu hỏi 14. Việc rút ngắn hoặc kéo dài nhiệm kỳ của Hội đồng nhân dân do chủ thể nào quyết định ?
Câu hỏi 15. Phân loại đơn vị hành chính là
Câu hỏi 16. Có mấy nguyên tắc tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương
Câu hỏi 17. Cấp chính quyền địa phương gồm có
Câu hỏi 18. Đơn vị hành chính cấp huyện được phân thành mấy loại
Câu hỏi 19. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố trực thuộc Trung ương là đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động không chuyên trách thì có bao nhiêu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân?
Câu hỏi 20. Hội đồng nhân dân thành phố trực thuộc Trung ương thành lập ban nào?
Câu hỏi 21. Thành phố Đà Nẵng là đơn vị hành chính loại
Câu hỏi 22. Đơn vị hành chính cấp xã được phân thành mấy loại
Câu hỏi 23. Chính quyền địa phương ở đô thị gồm
Câu hỏi 24. Các đơn vị hành chính của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam gồm có:
Câu hỏi 25. Thành phố trực thuộc Trung ương có từ một triệu dân trở xuống được bầu bao nhiêu đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố?
Câu hỏi 26. Hội đồng nhân dân tỉnh gồm các đại biểu Hội đồng nhân dân do:
Câu hỏi 27. Chính quyền địa phương ở nông thôn gồm:
Câu hỏi 28. Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh được bầu bao nhiêu đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố?
Câu hỏi 29.  Nhiệm kỳ của đại biểu Hội đồng nhân dân là bao nhiêu lâu ?
Câu hỏi 30. Chủ thể nào thực hiện chế độ thông báo tình hình của địa phương cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp.
Quảng cáo nhỏ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây