Hệ thống trắc nghiệm ôn thi  Công chức,  Viên chức Số 1 Việt Nam
Hệ thống trắc nghiệm ôn thi  Công chức,  Viên chức Số 1 Việt Nam
Đăng ký
học phí
LÔI 2

20 câu trắc nghiệm Luật Thanh niên 2020 số 1

: 20
: 20 phút
20 câu trắc nghiệm Luật Thanh niên 2020 số 1

Luật Thanh niên năm 2020 đã được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 16/6/2020

Hướng dẫn làm bài

Hướng dẫn làm bài thi trắc nghiệm:

1. Click vào nút "Bắt đầu làm bài" để tiến hành làm bài thi
2. Hết thời gian làm bài, hệ thống sẽ tự thu bài. Bạn có thể nộp bài trước khi thời gian kết thúc bằng cách nhấn nút Nộp bài
Mặc dù câu hỏi và lời giải đã được biên soạn và kiểm tra kỹ lưỡng nhưng trong quá trình thực hiện có thể có sai sót. Mọi đóng góp ý kiến về nội dung và đáp án xin vui lòng comment ngay dưới từng đề thi hoặc inbox Fanpage. Xin trân trọng cảm ơn !
Câu hỏi 1. Chủ thể nào chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tổ chức hoạt động Tháng Thanh niên.
Câu hỏi 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm đối thoại với thanh niên ít nhất mỗi năm mấy lần về các vấn đề liên quan đến thanh niên?
Câu hỏi 3. Có mấy nguyên tắc bảo đảm thực hiện quyền, nghĩa vụ của thanh niên và chính sách của Nhà nước đối với thanh niên
Câu hỏi 4. Trách nhiệm của thanh niên đối với Nhà nước và xã hội là:
Câu hỏi 5. Trách nhiệm của thanh niên đối với Tổ quốc là:
Câu hỏi 6. Chọn đáp án đúng: Đâu không phải là nguyên tắc bảo đảm thực hiện quyền, nghĩa vụ của thanh niên và chính sách của Nhà nước đối với thanh niên:
Câu hỏi 7. Thanh niên là công dân Việt Nam:
Câu hỏi 8. Chọn đáp án đúng:
Câu hỏi 9. “ Đấu tranh với các âm mưu, hoạt động gây phương hại đến lợi ích quốc gia, dân tộc. “ là
Câu hỏi 10. Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam là ……..của thanh niên Việt Nam
Câu hỏi 11. Tháng Thanh niên được tổ chức nhằm mục đích gì?
Câu hỏi 12. Trách nhiệm của thanh niên đối với gia đình là:
Câu hỏi 13. Hội Sinh viên Việt Nam là ……..của sinh viên Việt Nam
Câu hỏi 14. Chủ thể nào thực hiện các hoạt động đối ngoại thanh niên.?
Câu hỏi 15. Chọn đáp án đúng: Nguồn tài chính bảo đảm thực hiện chính sách đối với thanh niên gồm:
Câu hỏi 16. Trách nhiệm của thanh niên đối với bản thân là:
Câu hỏi 17. Chọn đáp án đúng: Đâu không phải là nguyên tắc bảo đảm thực hiện quyền, nghĩa vụ của thanh niên và chính sách của Nhà nước đối với thanh niên:
Câu hỏi 18. Nội dung hợp tác quốc tế về thanh niên bao gồm:
Câu hỏi 19. Chọn đáp án đúng: Vai trò, quyền và nghĩa vụ của thanh niên là:
Câu hỏi 20. Có mấy nguyên tắc bảo đảm thực hiện quyền, nghĩa vụ của thanh niên và chính sách của Nhà nước đối với thanh niên?
Quảng cáo nhỏ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây