Hệ thống Trắc nghiệm Ôn thi  Công chức Số 1 Việt Nam
Hệ thống Trắc nghiệm Ôn thi  Công chức Số 1 Việt Nam
Đăng ký
học phí

Kiến thức chung

HCM

30 câu trắc nghiệm Tiếng Anh bậc 3 (B1) số 13 Free

: 30
: 30 phút
30 câu trắc nghiệm Tiếng Anh bậc 3 (B1) số 13 Free
30 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức Tiếng Anh bậc 3 (B1) số 13 Free. Làm bài và chấm điểm online. Có giải thích

Hướng dẫn làm bài

Hướng dẫn làm bài thi trắc nghiệm:

1. Đợi đến khi đến thời gian làm bài
2. Click vào nút "Bắt đầu làm bài" để tiến hành làm bài thi
3. Ở mỗi câu hỏi, chọn đáp án đúng
4. Hết thời gian làm bài, hệ thống sẽ tự thu bài. Bạn có thể nộp bài trước khi thời gian kết thúc bằng cách nhấn nút Nộp bài
Mặc dù câu hỏi và lời giải đã được biên soạn và kiểm tra kỹ lưỡng nhưng trong quá trình thực hiện có thể có sai sót. Mọi đóng góp ý kiến về nội dung và đáp án xin vui lòng comment ngay dưới từng đề thi hoặc inbox Fanpage. Xin trân trọng cảm ơn !

Câu hỏi 1. Your father is very kind ________ David.

Câu hỏi 2. Paul Sgmuelson was the first American to won the Nobel Prize in ________.

Câu hỏi 3. ________ warfare duties primarily to males’ was imperative when combat was hand-to-hand.

Câu hỏi 4. Scientists warn that many of the world’s great cities are _______ flooding.

Câu hỏi 5. The replacement of shops such as groceries’ and chemist’s by cafes _______ the housewives with insufficient facilities for shopping.

Câu hỏi 6. Professional gardeners appreciate flowers for their ________ gorgeous colors, and pleasant fragrance.

Câu hỏi 7. Spain has little good farmland and lacks many ________ raw materials.

Câu hỏi 8. It’s important to project a(n) ______ image during the interview.

Câu hỏi 9. She is so ______ to her children that she has decided to quit her job to stay at home and look after Them.

Câu hỏi 10. ________ charge for ________ excess luggage is £10 ________ kilo.

Câu hỏi 11. The new sports complex ______ will accommodate an Olympic-sized swimming pool and others including fitness center, and a spa, to name just a few.

Câu hỏi 12. I may look half asleep, but I can assure you I am ______ awake.

Câu hỏi 13. Peter is disappointed at not getting the job, but he will ______ it soon.

Câu hỏi 14. We arranged to meet at the station, but she didn’t _______.

Câu hỏi 15. I studied English for four years in high school. _______ had trouble talking with people when I was traveling in the US.

Câu hỏi 16. Susan shared with her friend about her losing purse. Susan: “I have lost my purse.” - Her friend: “___________.”

Câu hỏi 17. Everything is ________ you. I cannot make ________ my mind yet.

Câu hỏi 18. We all believe that a happy marriage should be _______ mutual love.

Câu hỏi 19. What were some of the things that brought ______ the Resolution?

Câu hỏi 20. I am not used to the cold weather here, so I need to have a heating system ______.

Câu hỏi 21. Our professor _______ said we should turn in the assignment on Friday.

Câu hỏi 22. Domestic appliances like washing machines and dishwashers have made ______ life much easier.

Câu hỏi 23. Jim didn't break the vase on ______, but he was still punished for his carelessness.

Câu hỏi 24. Poor management brought the company to______ of collapse.

Câu hỏi 25. They were 30 minutes late because their car _______ down.

Câu hỏi 26.  “Thank you for taking the time to come here in person.” – “_______”

Câu hỏi 27. My uncle was _______ ill last summer; however, fortunately, he is now making a slow but steady recovery.

Câu hỏi 28. Mr. Simpkims is the big ______ in the company as he has just been promoted to the position of Managing Director.

Câu hỏi 29. Linda is thanking Daniel for his birthday present. - Linda: "Thanks for the book. I've been looking for it for months."- Daniel: "______."

Câu hỏi 30. A man is talking to Alex when he is on holiday in Paris, The man: “You haven’t lived here long, have you?”- Alex: “__________.”

  Ý kiến bạn đọc

CẬP NHẬT ĐỀ THI HÀNG NGÀY
Quảng cáo nhỏ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây