Hệ thống trắc nghiệm ôn thi  Công chức,  Viên chức Số 1 Việt Nam
Hệ thống trắc nghiệm ôn thi  Công chức,  Viên chức Số 1 Việt Nam
Đăng ký
học phí
LÔI 2

20 câu trắc nghiệm cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam số 1

: 20
: 20 phút

Nghị định 89/2020/NĐ-CP quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Hướng dẫn làm bài

Hướng dẫn làm bài thi trắc nghiệm:

1. Click vào nút "Bắt đầu làm bài" để tiến hành làm bài thi
2. Hết thời gian làm bài, hệ thống sẽ tự thu bài. Bạn có thể nộp bài trước khi thời gian kết thúc bằng cách nhấn nút Nộp bài
Mặc dù câu hỏi và lời giải đã được biên soạn và kiểm tra kỹ lưỡng nhưng trong quá trình thực hiện có thể có sai sót. Mọi đóng góp ý kiến về nội dung và đáp án xin vui lòng comment ngay dưới từng đề thi hoặc inbox Fanpage. Xin trân trọng cảm ơn !
Câu hỏi 1. Theo Nghị định 89/2020/NĐ-CP ngày 04/8/2020, Bảo hiểm xã hội Việt Nam là:
Câu hỏi 2. Theo Nghị định 89/2020/NĐ-CP ngày 04/8/2020, Bảo hiểm xã hội Việt Nam được tổ chức theo mấy cấp?
Câu hỏi 3. Theo Nghị định 89/2020/NĐ-CP ngày 04/8/2020, Định kỳ mấy tháng báo cáo Hội đồng quản lý bảo hiểm xã hội về tình hình thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế?
Câu hỏi 4. Theo Nghị định 89/2020/NĐ-CP ngày 04/8/2020, người đứng đầu Bảo hiểm xã hội Việt Nam là?
Câu hỏi 5. Theo Nghị định 89/2020/NĐ-CP ngày 04/8/2020, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam làm việc theo chế độ nào?
Câu hỏi 6. Theo Nghị định 89/2020/NĐ-CP ngày 04/8/2020, Chọn đáp án đúng?
Câu hỏi 7. Theo Nghị định 89/2020/NĐ-CP ngày 04/8/2020, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam do ………. bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức?
Câu hỏi 8. Theo Nghị định 89/2020/NĐ-CP ngày 04/8/2020, Nhiệm vụ và quyền hạn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam là:
Câu hỏi 9. Theo Nghị định 89/2020/NĐ-CP ngày 04/8/2020, Bảo hiểm xã hội Việt Nam chịu sự quản lý nhà nước của chủ thể nào về bảo hiểm y tế?
Câu hỏi 10. Theo Nghị định 89/2020/NĐ-CP ngày 04/8/2020, Bảo hiểm xã hội Việt Nam có tên giao dịch quốc tế tiếng Anh là:
Câu hỏi 11. Theo Nghị định 89/2020/NĐ-CP ngày 04/8/2020, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị chủ thể nào trình Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam?
Câu hỏi 12. Theo Nghị định 89/2020/NĐ-CP ngày 04/8/2020, Chủ thể nào quy định cụ thể tiêu chuẩn chức danh và quy trình bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh lãnh đạo quản lý trong hệ thống tổ chức Bảo hiểm xã hội Việt Nam theo quy định của pháp luật?
Câu hỏi 13. Theo Nghị định 89/2020/NĐ-CP ngày 04/8/2020, Bảo hiểm xã hội Việt Nam được tổ chức và quản lý theo hệ thống như thế nào?
Câu hỏi 14. Theo Nghị định 89/2020/NĐ-CP ngày 04/8/2020, Chủ thể nào quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, giao biên chế, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các tổ chức thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam?
Câu hỏi 15. Theo Nghị định 89/2020/NĐ-CP ngày 04/8/2020, Bảo hiểm xã hội Việt Nam chịu sự quản lý nhà nước của chủ thể nào về chế độ tài chính đối với các quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế?
Câu hỏi 16. Theo Nghị định 89/2020/NĐ-CP ngày 04/8/2020, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam được bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo đề nghị của ai?
Câu hỏi 17. Theo Nghị định 89/2020/NĐ-CP ngày 04/8/2020, Bảo hiểm xã hội Việt Nam có bao nhiêu Phó Tổng Giám đốc?
Câu hỏi 18. Theo Nghị định 89/2020/NĐ-CP ngày 04/8/2020, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam chịu trách nhiệm trước chủ thể nào?
Câu hỏi 19. Theo Nghị định 89/2020/NĐ-CP ngày 04/8/2020, Bảo hiểm xã hội Việt Nam chịu sự quản lý nhà nước của chủ thể nào về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp?
Câu hỏi 20. Theo Nghị định 89/2020/NĐ-CP ngày 04/8/2020, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam do ………. bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức?
Quảng cáo nhỏ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây