Hệ thống Trắc nghiệm Ôn thi  Công chức Số 1 Việt Nam
Hệ thống Trắc nghiệm Ôn thi  Công chức Số 1 Việt Nam
Đăng ký
học phí

20 câu trắc nghiệm nghị định 101/2017 đào tạo cán bộ công chức số 4 free

: 20
: 20 phút
20 câu trắc nghiệm nghị định 101/2017 đào tạo cán bộ công chức số 4 free
20 câu hỏi trắc nghiệm Nghị định 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức số 4. Làm và chấm điểm online

Hướng dẫn làm bài

Hướng dẫn làm bài thi trắc nghiệm:

1. Đợi đến khi đến thời gian làm bài
2. Click vào nút "Bắt đầu làm bài" để tiến hành làm bài thi
3. Ở mỗi câu hỏi, chọn đáp án đúng
4. Hết thời gian làm bài, hệ thống sẽ tự thu bài. Bạn có thể nộp bài trước khi thời gian kết thúc bằng cách nhấn nút Nộp bài
Mặc dù câu hỏi và lời giải đã được biên soạn và kiểm tra kỹ lưỡng nhưng trong quá trình thực hiện có thể có sai sót. Mọi đóng góp ý kiến về nội dung và đáp án xin vui lòng comment ngay dưới từng đề thi hoặc inbox Fanpage. Xin trân trọng cảm ơn !
Câu hỏi 1. Theo Nghị định 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, Cuộc họp Hội đồng thẩm định chương trình tài liệu được tiến hành khi có mặt ít nhất bao nhiêu thành viên của Hội đồng?
Câu hỏi 2. Theo Nghị định 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, Xác định phương án đúng về nhiệm vụ của thành viên Hội đồng thẩm định “Giúp chủ tịch Hội đồng chuẩn bị nội dung, chương trình và tổ chức các cuộc họp của Hội đồng là nhiệm vụ của?
Câu hỏi 3. Theo Nghị định 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, Kết quả thẩm định chương trình, tài liệu được phân làm bao nhiêu loại?
Câu hỏi 4. Theo Nghị định 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức,Xác định phương án đúng về kết quả thẩm định chương trình, tài liêu?
Câu hỏi 5. Theo Nghị định 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, “ Chương trình bồi dưỡng lí luận chính trị theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp huyện và tương đương, cấp sở và tương đương, cấp vụ và tương đương; Thứ trưởng và tương đương” phân công tổ chức chương trình bồi dưỡng cho cơ quan, tổ chức nào?
Câu hỏi 6. Theo Nghị định 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, Ai là người quyết định ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành tài liệu bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức được giao biên soạn?
Câu hỏi 7. Theo Nghị định 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, Xác định phương án đúng về nhiệm vụ của thành viên Hội đồng thẩm định “tổ chức thẩm định chương trình, tài liệu theo đúng yêu cầu,thời gian quy định’ là nhiệm vụ của?
Câu hỏi 8. Theo Nghị định 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, Cuộc họp Hội đồng thẩm định chương trình tài liệu được tiến hành khi thành viên nào không được vắng mặt?
Câu hỏi 9. Theo Nghị định 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, Hội đồng thẩm định chương trình, tài liệu làm việc theo nguyên tắc nào?
Câu hỏi 10. Theo Nghị định 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, Xác định phương án đúng về các loại Chứng chỉ bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức?
Câu hỏi 11. Theo Nghị định 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, Ai là người quyết định ban hành và hướng dẫn thực hiện chương trình, tài liệu bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý?
Câu hỏi 12. Theo Nghị định 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, Xác định phương án đúng về nhiệm vụ của thành viên Hội đồng thẩm định “Nghiên cứu, chuẩn bị bản nhận xét, đánh giá chương trình, tài liệu” là nhiệm vụ của?
Câu hỏi 13. Theo Nghị định 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, Có bao nhiêu loại Chứng chỉ bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức?
Câu hỏi 14. Theo Nghị định 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, xác định phương án đúng đơn vị được cấp chứng chỉ đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức?
Câu hỏi 15. Theo Nghị định 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, Trong vòng bao nhiêu ngày kể từ ngày kết thúc cuộc họp thẩm định, hồ sơ thẩm định chương trình, tài liệu phải được gửi đến cấp có thẩm quyền?
Câu hỏi 16. Theo Nghị định 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, Cơ quan nào hướng dẫn chi tiết mẫu chứng chỉ bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức?
Câu hỏi 17. Theo Nghị định 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, Trường hợp kết quả kiểm phiếu cho bao nhiêu mức kết quả thẩm định chương trình, tài liệu bằng nhau thì kết quả bỏ phiếu căn cứ vào ý kiến kết luận của Chủ tịch Hội đồng?
Câu hỏi 18. Theo Nghị định 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, Xác định phương án đúng về chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng nào là một trong những căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong năm của cán bộ, công chức, viên chức?
Câu hỏi 19. Theo Nghị định 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, Hội đồng thẩm định các chương trình, tài liệu bồi dưỡng gồm?
Câu hỏi 20. Theo Nghị định 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, “ Chương trình nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phương pháp sư phạm cho giảng viên lý luận chính trị tỏng hệ thống cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, cơ sở đào tạo, nghiên cứu” Phân công tổ chức chương trình bồi dưỡng cho cơ quan, tổ chức nào?
Quảng cáo nhỏ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây